DEVRİMCİ KARARGAH: HERKESİ HBDH’DE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

0 1.521
image_pdf
Herkesi HBDH bayrağı altında mevzilenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz – Devrimci Karargah

Kürdistan ve Türkiye’den 10 devrimci örgüt aralık ayından bu yana yürütülen tartışma sürecinin ardından güç ve eylem birliği olarak tanımladıkları Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin kuruluşunu bir bildiriyle ilan etti. Hareket içerisinde yer alan örgütlerden TKP/ML-THKP-C/MLSPB- MKP- TKEP\LENİNİST-TİKB-DKP-DEVRİMCİ KARARGAH, birlik içerisinde yer alma amaçlarına ve hedeflerine dönük yazılı açıklama yapmaya devam ediyor.

Kürdistan ve Türkiyeli devrimci örgütlerden oluşan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içerisinde yer alan örgütler sömürgecilikten, faşizm ve gericilikten zarar gören herkesi, başta kadınlar, gençler, işçiler ve emekçiler olmak üzere tüm ezilen halk kesimlerini özgürlük, demokrasi ve halkların kardeşliği için örgütlenmeye, birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyor.

HBDH içerisinde yer alan Devrimci Karargah’da Anadolu’nun bütün uluslardan işçilerini, emekçilerini, aydınlarını, gençlerini ve kadınlarını HBDH bayrağı altında mevzilenmeye ve mücadeleye çağırdı.

Devrimci Karargah açıklaması şu şekilde;

ABD emperyalizminin Irak’ı işgaliyle başlayan Ortadoğu’yu yeniden paylaşma savaşı, Rojava devrimiyle birlikte bölgesel devrimci Kürt muhalefetinin de bir özne olarak öne çıktığı yeni bir aşamaya geçmesinin ardından şimdi de  Rusya’nın bölgeye fiili müdahalesiyle artık salt bölge halklarının değil tüm insanlığın geleceğini ilgilendiren tümüyle kritik bir evreye evrilmiştir.

Bu evrede ABD önderlikli uluslararası emperyalist yayılmacılık ve TC önderlikli bölgesel sömürgecilik başta Kürt ve Arap halkları olmak üzere Ortadoğu’nun emekçi halklarını kana, ateşe ve acıya boğarak birer enkaz haline getirilen şehirlerinde şiddetli bir imha ve soykırıma uğratmaya yönelmiş durumdadırlar.

Emekçi halklar ile sömürücü ve sömürgeci sermaye sınıfları arasındaki çelişkilerin en üst düzeyde keskinleşmesinden dolayı emperyalist ve sömürgeci savaşlardan devrim çıkartmak devrimcinin görevidir. Emperyalist ve sömürgeci savaşlara karşı halkların devrimci savaşını örgütlemek ve yükseltmek devrimcinin görevidir. Ancak açıktır ki, verili durumda Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin örgütlerinin böyle bir kapsama tekil konumlar üzerinden yeterli yanıt üretebilmeleri mümkün görünmemektedir.

Bu nedenle siyasal konjonktürün gerektirdiği tarihsel bir kararla Türkiye ve Kürdistan’ın devrimci örgütleri birleşik bir devrim hareketi oluşturmaya karar vermiş ve HBDH’yı kurmuş durumdadırlar.

BÖLGESEL SAVAŞ: KÜRESEL SAVAŞ

Gelinen aşamada, ABD ve TC gibi emperyalist ve sömürgeci saldırganların siyonistler ve bölgesel gericilerle el ele vererek bölgeyi yeniden biçimlendirmek için geliştirdikleri DAEŞ momentumu Kürt halkının kadınıyla, genciyle, gerillasıyla yükselttiği direniş savaşıyla başlayan bir süreç itibariyle giderek dağılmak üzeredir.

Kürt özgürlükçülüğünün bölgede oluşturduğu siyasal alan emperyalistlerin ve sömürgecilerin sadece hesaplarını bozmakla kalmadı, iç dengelerini de sarstı. Şimdilerde, ABD önderlikli emperyalist cephenin, kendi yaratığı olan DAİŞ canavarına karşı Kürt özgürlükçülüğü ile ittifaka girerek bu kirli ve kanlı tezgâhını yeniden sünni bir islam koalisyonu olarak örgütleyip koruma derdine düştüğünü gözlemleyebiliyoruz.

Diğer taraftan uluslararası emperyalizmin tehdidi altında olan Iran ve Rusya bu sarsıntıyı değerlendirerek bölgesel gerilim içinde atak yaptılar. Iran Irak’ı, Rusya Suriye’yi askeri, politik ve mali olarak destekleyerek DAİŞ çetelerine karşı önemli ve stratejik üstünlükler elde ettiler.

Bu gelişmeler, bölgesel savaşın artık topyekûn bir dünya savaşı hukukuna geçmezden önce topyekûn bir dünya savaşı yürütmenin en son aşamaları olarak görülmelidir.

Kısacası büyük bir savaşın tamtamları giderek artan bir tempoyla çalmaktadır ve bu tamtamların sesi en gür Ortadoğu’da, bölgemizde duyulmaktadır.

BÖLGESEL/KÜRESEL SAVAŞ ZEBANİSİ: AKP-RTE

Ve işte AKP-RTE, böyle olağandışı bir uluslararası konjonktürde edindiği iktidarını başta özgürlükçü Kürt muhalefetine ve uluslararası tecrit politikalarına karşın sürdürebilmek için en arsız Şark kurnazlığıyla ve Muaviye’den bu yana taşınan geleneksel gerici ideolojik ve siyasal dogmalarıyla ülkeyi ve bölgeyi büyük bir savaşa doğru koşturmaktadır.

Çünkü tarihsel gelişme ve güncel politik gereklilik itibariyle başka hiçbir koşulda iktidarda kalma, iktidarını sürdürme imkânı kalmadığını o da bilmektedir.

12 Eylül faşizmiyle birlikte TC’nin iktidar bloku içine çekilen İslamcı yeni Türk burjuvazisinin tekil iktidarı olarak belirleyebileceğimiz AKP-RTE egemenliği kendi varlık güvencesini son tahlilde Kürdistan’ın TC’ye sömürgeci eklemlenmesini yeniden yapılandırmakta görüyor. Bu nedenle önceleri barış-çözüm demagojisiyle oyaladığı Kürt toplum muhalefetini şimdi gerçek kimliğiyle; gerici, katliamcı, tekfirci, özetle DAİŞ kimliğiyle sindirmek, yıldırmak, teslim almak istiyor. Artık AKP-DAİŞ kimliği Ortadoğu’daki bir ve aynı İslamcı gericiliğin örtüşük künyesi durumundadır.

Böylece görülmektedir ki, ABD’nin emperyalist yayılmacılığıyla AKP’nin sömürgeciliği birbiriyle bütünleşiktir ve birbirlerini güçlendirmektedirler.

Örneğin AIHM, AKP sömürgeciliğinin Bakure Kürdistan’da en kan dökücü, en vahşi katliamlarına karşı hiçbir hukuki tedbir kararı almayarak, karar almayı reddederek uluslararası emperyalizmin nasıl TC-RTE sömürgeciliği ile bir ve bütünleşik olduğunu göstermektedir.

Kürt devrimci demokratik özgürlüğünün öncüsü PKK ise hem uluslararası emperyalizmin hem de bölgesel sömürgeci güçlerin benimsemeyi reddedecekleri emekçi ve toplumcu paradigmalarla bölgenin tüm ezilen halklarına örnek olacak bir eşitlikçi ve özgürlükçü bir sistem önermesiyle kendini var etmiş ve her geçen gün bu varlığını yükseltmektedir.

Bu nedenle PKK, emperyalistlerin ve sömürgecilerin “terör” listesindedir. PKK’nin tasfiyesi ya da teslim alınması en başta uluslararası emperyalizmin bölgesel temel bir gündemidir. Bunun için bir yandan TC’nin Sri Lanka türü katliamlarına sessiz kalınırken diğer taraftan Koalisyon desteği ya da Elise diplomasisi gibi çarklar devreye sokulmaktadır.

Artık açıkça görülmeli ve bilinmelidir ki,  ABD önderlikli emperyalizmin yeni Ortadoğu planında bölgesel sünni devletleşmesinin temel armatürü AKP-RTE iktidarını da aşkın olarak TC’dir.

Bu nedenle halklarımızın AKP-RTE iktidarına olan düşmanlığı aslında oligarşik TC yapılanmasına karşı bir devrim mücadelesi olarak örgütlenmeli ve geliştirilmeli; AKP-RTE’ye karşı geliştirilecek burjuva reformist ve liberal siyasal çizgiler karşısında devrimci doğrultusunu yitirmemelidir.

DEVRİMCİ ATILIM

Nasıl emperyalizmin bölge yayılmacılığını kırmak TC’nin bölgesel sömürgeciliğini kırmaktan ve nasıl bölgesel sömürgeciliği kırmak da TC sömürgeciliğini özellikle Bakur’dan püskürtmekten geçiyorsa, o halde bunun için Türkiye metropollerinde Kürt halkının demokrasi ve sosyalizm talepli özgürleşmesini güçlendirecek ve ondan güç alacak bir savaşı Türkiye proletaryasının ve çalışanlarının kapitalist düzenin işsizliğine, pahalılığına, yoksulluğuna ve bunları kat kat yükselten gerici saray faşizminin adaletsizliğine, hırsızlığına, ahlaksızlığına ve cehaletine karşı örgütlemekten geçmektedir.

AKP-RTE’ye karşı yürütülecek bu devrimci savaş, zaferi tartışılmaz ve kaçınılmaz kılabilmek için mevcut iktidarı ordusuyla, CHP’siyle ayakta tutan geleneksel Türk devletçiliğine, bölgesel ve küresel planlarında TC’nin siyasal varlığını stratejik bir ittifak unsuru olarak gören emperyalizme ve onun yerel/bölgesel bağlantılarına karşı mücadeleyi de içkin olmalıdır.

Bu açılım düşman cepheyi genişletmek gibi taktik bir arıza içermez. Aksine hızla derinleşmekte olan yeniden paylaşımcı ülkesel, bölgesel ve küresel konjonktüre göre bir siyasal mevzilenme içeriğidir. Bu içeriğin gereğini yapabilmek elbette Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin verili asimetrisi ve özellikle Türkiyeli devrimci hareketin müzmin dağınıklığı koşullarında pek mümkün görünmemektedir.

Bu nedenle ‘82 Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi, ’97 Birleşik Devrimci Güçler Platformu gibi Türkiye ve Kürdistan devrimleri arasında kurulan birleşikliklerin zaaf ve başarısızlıklarını da kritik ederek HBDH ile emperyalizme, sömürgeciliğe, faşizme ve gericiliğe karşı bir savaş hattının kurulması bugün itibariyle devrimci bir görev olarak başarılmış durumdadır.

HBDH, Kürt halkının devrimci özgürlük mücadelesiyle Türkiye proletaryasının, çalışanların, alevilerin, gençliğin ve kadınların devrim ve sosyalizm mücadelesi üzerinden ortaklaşmayı ve bu ortaklaşmayı Türkiye siyasal alanında emperyalizme, sömürgeciliğe, faşizme ve gericiliğe karşı bir zafere dönüştürmeyi hedefliyor.

Anadolu’nun bütün uluslardan işçilerini, emekçilerini, aydınlarını, gençlerini ve kadınlarını HBDH bayrağı altında mevzilenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz.

image_pdf

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.