Kafkasya’nın Lenin’i Neriman Nerimanov

2890 8.615
image_pdf

Kafkasya’da Bir Bolşevik: Neriman Nerimanov

Çağdaş Türk tarihinin en önemli simalarından Neriman Nerimanov, şu garipliğe bakın ki, Türk dünyasının en az tanınan simalarındandır. Adını duymuş olanlar da, kendisini doğru-dürüst tanımış mıdır acaba?

1. Dünya Savaşı’nın ve Sovyet Devrimi’nin hemen ardından gelen 1920’li yıllar, çağdaş Türk toplumunun şekillendiği yıllardır. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, giderek Sovyet Federatif Cumhuriyeti çatısı altına giren ve orada örgütlenen Türkiler… Azerbaycan Cumhuriyeti bu süreçte kilit rol oynadı. Bu kilidi elinde tutan kişi, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurucusu Dr. Neriman Nerimanov’dur.

Nerimanov, Anadolu ile Orta Asya coğrafyası arasındaki temasları yürütmekle kalmadı; Kafkasya’nın çeperinde yeralan üç büyük ülke yani Rusya-İran-Türkiye arasında bağlar kurdu ve dostluk yollarının taşlarını döşedi. Dahası, Savaş yıllarında büyük acıların yaşandığı Türk-Ermeni ilişkilerini, başına geçtiği Güney Kafkasya Cumhuriyeti’nin çatısı altında, görece sakin bir ortama yönelterek yaraları olabildiğince sardı.

Ve nihayet Mustafa Kemal ile Lenin arasında dolaysız bağların kurulmasına aracılık ederek, Türk ve Sovyet Devrimlerinin dayanışmasının-yardımlaşmasının ortamını yarattı.

Kimi Sovyet kaynaklarında “Kafkasya’nın Lenin’i’’ diye anılan, mücadelesiyle Kafkasya’nın yeniden yapılandırılmasında büyük sorumluluk üstlenen Nerimanov, ne yazık ki yeterince tanınmıyor, hatta yanlış tanınıyor.

Nerimanov iki yanlı çarpıtmaların kurbanı oldu. Kimi komünistler onu milliyetçilikle suçladılar, milliyetçiler ise onun şahsında Moskova yanlısı bir Bolşevik gördüler. Nerimanov’un hem Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunda hem de Türk-Azeri Dostluk Köprüsü’nün inşasında oynadığı yaşamsal rol iki tarafın tarihçilerinin çoğu tarafından görmezden gelindi. Kimi Sovyet kaynakları, onu salt bir yazar, bir aydın olarak tanıttılar; oynadığı özgün rolü görmezden geldiler.

1925’de genç yaşta ölümü, sonraki yıllarda “Sovyet” ya da diğer bir ifadeyle “Stalin” tertibi olarak sunuldu. Bu anlatım, Azeri Musavatçıların da, anti-Sovyet liberallerin de işine geldi. Kafkasya’nın büyük evladının mirası uçuruma atıldı, tarihin derinliklerine gömülmek istendi.

Bakü’deki Nerimanov Anıtı: Azeri milliyetçileri büyük ölçüde Müsavat geleneğine bağlıdır; Resulzade’yi rehber kabul ederler. M. Emin Resulzade’nin Azerbaycan’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’de yaşaması, Ankara’ya gömülmesi bu duygusal yakınlıkta kuşkusuz rol oynamıştır. Ancak Nerimanov-karşıtı bakış açısı başka öryargılarla lekelidir.

Dikkat çekicidir: Nerimanov günümüzde Azerbaycan’da saygınlığını koruyor. Azeri tarihçileri Nerimanov konusunda çok dikkatli, ölçülüdür. Ders kitapları Nerimanov’u ülkenin kurucusu olarak anarlar. Azeri devletinin önderi Haydar Aliev’in Nerimanov’u yüceltici sözlerine Bakü’de her yerde rastlanır.

2008 sonunda Bakü’ye gittiğim zaman, kentin göbeğinde dev Nerimanov heykeli ile karşılaşınca şaşırıp kaldım. “Bu ne” diye sordum, gayri ihtiyari. Orada burada Lenin’in, Stalin’in heykellerini yıkanlar, Nerimanov’un heykeline niye dokunmamışlardı? Yanıt çarpıcıydı:

 “Azerbaycan Cumhuriyeti’ni o kurdu”.

Rusya’nın Lenin’e gösterdiği saygıya benzer bir davranış…

er, köylüler ve öteki demokrat unsurlar gösterilere başladılar. Grevler ülkenin dört bir yanına yayıldı. Nerimanov’un da aralarında yeraldığı üniversiteliler mitinglere katıldılar. Nerimanov bu sırada Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi (B) nin tüzüğünü Türk diline çevirdi.

 • Kafkasya’da bir ilk: Hümmet

1900’lerin başında Rusya’da 15 milyon müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. (1)

1905 Devrimi sonrası doğan liberal ortamdan yararlanan Azeri buruvazisi anayasal müslüman bir parti kurdu. Haşim Vezirov, Ahmet Ağaoğlu, Ali Merdan Topçubaşı, ( Hayat dergisi çevresi) yerel özerklik talep ediyorlar, Rusya’dan göçün (Rus göçünün) durdurulmasını istiyorlardı.

Hümmet, Bakü Lenkoran, Tiflis, Don Havzası, Harkov vb. gibi kentlerde örgütlenmeye başladı. Çar baskısından kaçan Kafkasyalılar, Anayasa rüzgârlarının estiği İran’a sığınıyorlardı.

Aslında 1905 Devrimi öncesinde Azeriler, gelişmelere henüz ayak uyduramamış durumdaydılar. Petrol zenginliklerinden Ermenilere ve öteki guruplara göre (Gürcüler, Tatarlar) daha az pay alıyorlardı. Azeriler daha çok öteki Müslüman halklarla birarada yaşayıp gidiyorlardı.

Azeri seçkinleri Rus kültürüne mesafeli duruyorlardı. 1905 Devriminde Çarın yayınladığı bildirge yurttaşlara kimi liberal haklar tanıyınca, Azeri burjuva unsurlar ve aydınlar, bu haklardan yararlanarak Müslüman bir parti kurmanın arayışı içine girdiler. Haşim Vezirov, Ahmet Ağaoğlu, Ali Merdan bey Topçubaşı yayınladıkları Hayat dergisinde Rusya’dan göçün durmasını istiyor, yerel özerklik taleplerini dile getiriyorlardı. Dönemin Sosyalist düşüncelerinden etkilenen Abbas Kerimzade, Efendiyev, HK Hacinsky ve ME Resulzade gibi aydınlar Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi’nin Bakü Örgütü’ne katıldılar. Fakat bir yıl sonra bu örgütten ayrılarak Sosyal-demokrat Müslüman Parti’yi yani Hümmet’i kurmak üzere harekete geçtiler.

Nerimanov 1905 Nisanında Odesa’dan Bakü’ye geldi. Hükümet her türlü gösteriyi yasaklamıştı, ancak halk hareketi gelişiyordu.

Nerimanov ve Meşhedi Azizbekov, Hümmet Partisi’ne katıldıktan sonra, halka okuma-yazma öğretme gibi toplumsal-eğitsel çalışmalara, grev ve hükümet karşıtı gösteriler örgütlemeye giriştiler. (2)

Bakü’deki Müslüman Öğretmenler 1. Kurultayı’nda (15 Mayıs 1905) Nerimanov öğretmenleri devrimci mücadele içinde yeralmaya çağırdı. Öğretmenleri “Azeri dilinin mecburi ders olarak yeni programa alınması ve öğretmenlerin hukukunun korunması” hakkında karar almaya zorladı.

Hükümetle arayı bozmak istemeyen liberal aydınlar bu yöndeki taleplere kulak tıkıyorlardı. Kurultay Nerimanov’un arkasında durdu.

Hümmet, müslüman kitleleri aydınlatmaya yöneldi; hükümet karşıtı grevlere katıldı ama İslam karşıtı tutum almamaya özen gösterdi.

Çar’ın baskısı 1907’de Kafkasyalı devrimcilerin üzerine çöktü. Nerimanov, Efendiyev ve diğerleri tutuklandı. Müslümanların önderlerinden Mehmet Emin Resulzade İran’a sığındı, oradan Türkiye’ye geçti.

Nerimanov, Ekim 1908 de Odesa Novorossiysk Üniversitesi’nin Tıp Fakültesinden mezun oldu. Doktor diploması ile Bakü’ye döndü. Artık çokyönlü bir aydın olmuştu. Bakü ve Tiflis’de hem öğretmen hem doktor olarak çalıştı.

 • Nerimanov ve İran Devrimi

Nerimanov Tiflis’de doktor olarak çalışırken Settar Han’ın birliklerine silah + gönüllü sağladı. Tiflis’teki 4 komünist lider M. Sadıkov, Y. Rızayev, M. Mahmud ve G. Akmundov İran’a siyasi metinler gönderdiler, silah ve gönüllü yolladılar. (3) Polis takibi artınca Nerimanov Tiflis’e geçti.

O sıralarda İran devrimi ile yakından ilgileniyordu. Sosyal-demokrat Hümmet Partisi’nin başkanı Dr. Nerimanov, İran’da Sosyal-demokrat partiyi kurma işinde Haydar Emoğlu ve Ali Mosyo’ya yardım ediyordu. İran sosyal-demokrat partisinin kurucuları arasında petrol işçileri de bulunuyordu.

 • Astrahan yılları

Nerimanov yargılanarak hapis ve iki yıl sürgün cezasına çarptırıldı, mahkûmiyet süresi dolmadan serbest bırakıldı, iki yıllığına Astrahan’a sürgüne yollandı.

Nerimanov Astrahan’da bir Rus sigorta şirketinde doktor olarak çalıştı, bir yandan da edebi ve siyasi faaliyetlerini sürdürdü. Burhani Terakki gazetesine yazılar yazıyor, konferanslar veriyordu. Nerimanov burada “Şura-yı İslam” teşkilatına üye oldu. Astrahan bölgesi doktorlar kurultayına katıldı. Astrahan şehir Duma’sına seçildi. Orada okulların ıslahı için projeler üretti. Sosyal çalışmaların yanısıra “Kadın meselesi” “Sağlık ve İslam” kitaplarını yayımladı.

 • Astrahan’dan Bakü’ye dönüş

İki yıllık sürgün cezasını çekmek için yollandığı Astrahan’da dört yıl kaldıktan sonra 15 Temmuz 1913’te Bakü’ye döndü.

Nerimanov artık tanınmış bir edip, siyasetçi, eğitimci ve doktordu. Eserleri dört bir yanda sahneleniyor, Bakünets, İkbal, Yin İkbal ve Hayat gazetelerinde makaleleri yayımlanıyor, bir doktor olarak her yerde tanınıyordu.

Bolşevik Partisi 6. Kongresi (1912) Hümmet’i Müslümanlar arasında örgütlü ilk sosyal-demokrat örgüt saydı.

Hümmet gurubu tarafından çıkartılan Molla Nasruddin dergisi, İran’da Katar Hanedanına karşı mücadelenin örgütlenmesinde büyük rol oynadı. (4)

Dünya Savaşı öncesi Kafkasya Meşrutiyet devrimi yıllarında Müslüman Azerilerle Hristiyan Gürcü + Ermenilerin ortak dava uğruna ittifak kurdukları Azerbaycan, yabancı güçlerin manipulüsyonları sonucunda halkların birbirine düştüğü, bölünmüş, gerginliklerle dolu bir toprak parçası haline geldi.

 • Bakü Komünü 1918

Nerimanov 1918 Martında Bakü Kent Sovyetine halk komiseri tayin edildi. Bolşevikler Kafkas cumhuriyetlerinin bağımsızlık ilan etmelerini Sovyet davasına ihanet kabul ettiler. Duma’yı dağıttıktan, yerine “ işçi-köylü muhafızları” yerleştirdikten sonra, 25 Nisan 1918’de kendi hükümetlerini kurmaya karar verdiler.

1918’deki Bolşevik Devrimi sonrasında ortaya çıkan otorite boşluğunda, M. Emin Resulzade 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmiş, ardından Azerbaycan Milli Konseyi’nin başkanı olmuştu.

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’ne göre Osmanlı Devleti’nin savaştan önceki sınırlarına çekilmesi gerektiğinden Kafkas İslam Ordusu 16 Kasım’da Bakü’yü terketti. Osmanlı askerlerinin Azerbaycan’dan çekilmesi 15 Aralık 1918’de tamamlandı.

Türk işgali sonrasında Bakü’nün Bolşevikleri yeniden örgütlendiler. 1918 Aralığında bir geçici büro kurdular.

 • Nerimanov’un ikinci Astrahan yılları

1918-1919 Haziranı arasını Astrahan’da geçiren Nerimanov, Hümmet Partisi’nin şubesini açtı, başkanlığını üstlendi. Hümmet gazetesinin redaktörü oldu.

Nerimanov, 1919 Haziranında Lenin’e Doğu Halkları hakkında bilgi vermek üzere çağrıldığı Moskova’da Rusya Sosyalist Federatif Sovyet C. Dışişleri Komiserliği başkan yardımcılığına atandı. Moskova’da yaklaşık 1 yıl kalacaktır.

Nerimanov’un 22-24 Haziran 1919’da İran Komünist Adalet Partisi’nin temsilcileri ile görüşmesinin ardından Parti’nin kuruluşu ilan edildi. Bir süre sonra Adalet sıfatını bir yana bırakan Parti, İran Komünist Partisi adını aldı. Nerimanov Parti’nin kuruluşunu bir mesajla kutladı.

Kafkasya’yı işgal eden generali W. Thompson komutasındaki İngiliz ordusu Bakü petrol bölgesini ele geçirdi. İngilizler ağustos-eylül 1919’da Kafkasya’dan kuvvetlerini çektiler yalnız Batum’da birtakım birlikleri kaldı.

1920: Kafkasya’da Kırılma Yılı

1920 Ocağında Bakü’de patlak veren isyan Kafkasya’nın kaderini şekillendirdi.

1920 başında Denikin komutasındaki Beyaz Orduların fazla dayanamayacağı ortaya çıktı. Kızıllar Bakü’ye doğru ilerledi.

Nerimanov 11-12 Şubat 1920 tarihlerinde gizlilik koşullarında yapılan Azerbaycan Komünist Teşkilatlarının birinci kurultayında fahri başkan seçildi.

Mart 1920 sonlarında kuzeyden gelen Kızılordu birliklerinin yarattığı basınç üzerine Hümmet Partisi Komünist Partisi’ne katıldı.

Lenin 17 Mart 1920’de Kafkas Cephesi komutanı Ordjonikidze’ye şu talimatı veriyordu: “Bizim için Bakü’yü almak zorunludur. Çalışmalarınızı bu yönde yapın. Beyanlarınızda diplomatik olmak ve yerel Sovyet idaresinin hazırlandığını belirtmek lazımdır.” (5)

Kızıl Ordu Birlikleri 1 Nisan 1920 Bakü’nün kuzeyinde toplandılar.

Musavat hükümetinin istifa ettiğini ve yerini komünistlere bıraktığını öğrenen Nerimanov, Lenin’in talimatı ile 20 Nisan 1920’de Bakü’ye gitti.

Musavat iktidarı yıkıldı, siyasal otorite Nerimanov’un başını çektiği Azerbaycan Geçici Askeri Devrim Komitesi’nin eline geçti. (Azrevkom) Tukaçevsky Kızılordu’ya 21 Nisan’da saldırıya geçme emrini verdi. Bakü’ye gizlice sızan kızıllar içerde ayaklanma başlattılar.

Azerbaycan devrimci Asker komitesi -Azrekom -bir gün önce Astrahan’dan gelen Nerimanov başkanlığında toplandı. Kızılordu Bakü’ye ilerlediği sırada Azerbaycan Komünist Partisi bir bildiri yayımlayarak Musavat iktidarının 28 Nisan 1920’de Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilan edildi. ASSC Halk Komiserleri Sovyeti (Sovnarkom) şu şekilde oluştu:

Sovnarkom başkanı/ Dışişleri Halk komiseri: Neriman Nerimanov;

İçişleri Halk komiseri : Sultanov;

Adalet ve Çalışma Halk Komiseri: Karayev;

Tarım Ticaret-Sanayi Halk Komiseri : H.Musabekov;

Maliye Halk Komiseri : Hüseyinov;

Savaş ve Deniz İşleri Halk Komiseri: İldirım,

Ulaştırma Halk Komiseri: Vezirov;

Sağlık İşleri Halk Komiseri: Elimov. (6)

 • Bakü Doğu Halkları Kongresi

III. Enternasyonalin en önemli adımlarından biri olan ve Asya’daki devrimleri şekillendiren tarihi Bakü Kongresi 1920 Eylül’ünde toplandı. Kongre’nin yeri III Enternasyonal çevrelerinde tartışmalara neden olmuş, Moskova’da toplanmasını savunanlar çıkmıştı. Ancak, Doğu’ya daha yakın olduğu ve gelmeleri özellikle amaçlanan delegeler daha kolay ulaşabileceği için Bakü üzerinde karar kılındı. (7)

Karar, III. Enternasyonal İcra Kurulu üyeleri tarafından, ayrıca III. Enternasyonalin II. Kongresi’ne katılan partilerin temsilcileri tarafından imzalandı. Komintern İcra kurulu (IKKI), Doğu’nun köklü halklarına (İran, Türkiye, Hindistan, öteki ülkeler) çağrı yaptı

Nerimanov, Stasova, Ordjonikidze, Sait Gabiyev (Dağıstan) ve Mikoyan’dan oluşan Organizasyon Komitesi 6 Temmuz’da çalışmalara başladı. Komite’nin bazı toplantılarına Mustafa Suphi, Eminov, Hüseyinof, Karayev ve Mdivani katıldı. Doğu Halkları Merkez Bürosu’na Tatar, Başkurt, Kırgız katılımını sağlama, onları örgütleme görevi verildi. (8) Nerimanov 20 Temmuz 1920’de Mustafa Suphi ve Sultan Efendiyev’e gönderdiği telgrafta Yakın Doğu’daki inkılapçı partilerin Ağustos 15’de Bakü’de bir kurultay toplayacağını duyurdu. (9)

(Kurultayın toplanışı çeşitli nedenlerle Eylül başına ertelendi)

 • Bakü Kongresi’nin açılışı

Doğu Halkları Bakü Kongresi 1 Eylül 1920’de Bakü’deki Tiyatro Binasında çalışmalarına başladı. 1891 delege Kongre’ye katıldı. Bunlardan 1070’i komünist, 540 kadarı partisiz, 340’ı sol partilere sempati duyan kişilerdi. 26 ülkeden 37 farklı millete mensup katılımcılar arasında en kalabalık grup Türklerdi.(10)

Bakü Kongresi, evsahibi sıfatıyla Nerimanov’un açış konuşmasıyla başladı.

Nerimanov’un konuşmasının ardından Kongre’ye katılan komünist ve öteki delegelerden bir başkanlık divanı oluşturuldu.

Komünist kesimden: Resulov, Abdurraşidov ve Karayev, (Türkistan) Mustafa Suphi (Türkiye), Wang (Çin), Açarya, (Hindistan) , Mullaverdihan-Rahmanov (Hiva), Muhammedov (Buhara), Korkmazov (Dagistan), Digurov (Terek ), Aliyev (K. Kafkasya), Kastonyan, (Ermenistan) Nerimanov (Azerbeycan), Yenikeyev (Tatar Cumhuriyeti), A. Sanan (Kalmuk Cumhuriyeti), F. Maharadze (Gürcistan), Haydar Han (İran), Agazade (Afghanistan).

Parti’li olmayan kesimden Narbutabekov, (Taşkent); Mahmudov, (Fergana); Tahsin Basri (Anadolu); Havis Muhammed, (Anadolu); Wang, (Çin Türkistan’ı); Kubeyev (Mangyshlak bölgesi); Niyaz-Kuli, (Türkmenistan); Kara Tadzhi, (Samarkand); Nazir Sedyki, (Hindistan); Sidadzheddin Kardeş oğlu (Dağıstan; Yelchiev, (Azerbaidzhan); Musayev, (Azerbaidzhan); Azim, (Afghanistan) Abdulayev (Hiva) (11)

Türkler 3 gruptu. Mustafa Suphi çevresi, Ankara’dan gönderilen heyet ve Moskova’dan gelen Enver Paşa çevresi. Kongre’de konuşan Ankara delegesi.

İbrahim Tali “Türkiye’nin sınırlarını ve bütün halkların yaşam hakkını savunmak için savaştığını” söyledi, “Yunanlıları ve Ermenileri emperyalizme destek verdikleri için” eleştirdi, Zinovyev’in “Türk devriminin burjuva karakteri” iddiasını “biz halkçıyız” sözleriyle karşıladı, şöyle haykırdı: “Türkiye Sovyet Rusya’nın uzattığı eli bütün içtenliği ile sıkacaktır.”(12)

Kongre başkanı Zinovyev konuşmasında da Kemal Paşa’yı desteklediklerini, Anadolu hareketinin komünist olmadığını akıllarından çıkarmadıklarını belirtti. Azerbaycan SSC’nin Malta’daki Türk esirler ile Bakü’deki İngiliz esirlerinin değiştirilmesi için girişimlerde bulunması, Ankara’da olumlu yankılandı.

 • TKP’nin kuruluş kongresi ve Nerimanov

Türkiye Komümin Partisi’nin 1. Kongresi 10 Eylül Cuma günü Bakü’de Kızılordu Kulübünde açıldı. Kongre’ye katılan 42 delegenin büyük bölümü Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelmişti. Kongre’nin açılışında Nerimanov, Azarbaycan Harb Komiseri Ali Haydar Karayev, 3. Enternasyonal Merkez komitesi üyesi Pavloviç, Stasova ve diğerleri hazır bulundu. Sadece evsahipliği yapmakla kalmayan, maddi-manevi her türlü katkıyı sağlayan Nerimanov, M. Suphi’nin ardından Azerbaycan İnkilap Komitesi başkanı sıfatıyla konuştu:

Ben isterim ki bütün ömrünü harpler ve felaketlerle geçiren Türkiyeliler için bu Meclis ebed nişan olsun. Aradığınız ilaç vatana münhasır mı yoksa bütün beşeriyete mi ait olacaktır? Dört yıllık harp bize gösterdi ki, bütün milletleri dalaletten kurtaracak ilaç, ancak komünizmdir, başka ilaç yoktur. (alkışlar)…

Bir taraftan kapitalizmin medeniyeti yükselirken diğer taraftan karanlıklar içinde mazlumlar ziyadeleşiyor… Bir gün mutlaka büyük bir inkılap kopacaktır.

Yoldaşlar kongrenize büyük vazifeler düşüyor. Şark’ı iyi tanıyınız, oraya ihtiyatlı gidiniz. Çünkü şarkın hayatı, adetleri, düşünce ve alışkanlıkları başkadır. Şark Rusya amelesinin ve köylüsünün gittiği yoldan gidemez. Bizim sehvimiz Şarkı felaket sürükler.(13)

Rusya (B) Partisi MK adına konuşan Stasova’nın “Komünistlerin ittifakıyla bu dev şehrin mazlum amelesini kurtaracağımızdan emin olalım” sözleri alkışlandı. Ardından Azeri Komünist Partisi MK ve Bakü Komitesi adına konuşan Ali Haydar Karayev’in “1. Kongre’niz Azerbaycan’ın kızıl başkentinde açıldı, yakında İstanbul’ da kızıl payitahtınızda açılacaktır” sözleri heyecan yarattı. (14)

 • Türkiye-Azerbaycan ilişkileri:

Ankara’da TBMM’nin kurulduğu sıralarda Azerbaycan’da hâkimiyeti sağlayan Bolşeviklerin lideri Neriman Nerimanov, TBMM ile Sovyet hükümeti arasında sağlıklı ilişkilerin kurulmasında çok önemli bir rol oynadı.

Türkiye ile Azerbaycan cumhuriyetlerinin aynı sıralarda kurulduğunu vurgulamak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti 1923’de ilan edildi ama aslında 23 Nisan 1920’de doğdu. Aynı şekilde, Sovyet Azerbaycan Cumhuriyeti de 27-28 Nisan 1920’de resmen doğdu.

Anadolu bir büyük mücadeleye başlamıştı, içte ve dışta destek arayışı sürüyordu. Erzurum’daki Kazım Karabekir Paşa, 16 Eylül 1920’de Halil Paşa’ya yolladığı mektupta “para ihtiyacının çok şiddetle kendisini hissettirdiğini” hatırlatır. Kazım Paşa 23 Eylül’de Enver Paşa ya yazdığı aynı yöndeki mektupta yardımın gelmemesinden şikâyet eder, “hiç olmazsa Azerbaycan biraz yardım etmeliydi, Musavat hükümeti zamanında bile birçok ricamıza rağmen paraca hiç yardım etmediler” der.(15)

Sovyet hükümeti ile Azerbaycan arasında 30 Eylül 1920’de Moskova’da imzalanan birlik antlaşması Bakü-Moskova kader birliğini pekiştirir.

Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Teşkilat Bürosu’nun toplantısında ( 16 Ekim 1920) Türkiye tartışılır. Nerimanov, Karayev, Stasova, Yegarov, Kasımov, Karakozov’un ve RSFSR’nun İran temsilcisi Aliyeva’nın katıldığı toplantıda Nerimanov’un Türkiye ile ilgili açıklamaları dinlenir. Türkiye’de M. Kemal’in durumunun çok ciddi olduğunu, Kemal Paşa ve arkadaşlarına karşı ülke içinde girişimlerde bulunulduğunu, isyanların şiddetle bastırılmasına rağmen durumun ciddiyetini koruduğunu ifade eden Nerimanov, sorumluluğu tek başına üstlenmemek için merkeze haber vermek gerektiğini” belirtir.(16) Ardından sözalan Eliyeva, Bakü’ye yönelik ani bir baskın beklendiğini, Türkiye ile bağlantı kurmanın gerekli olduğunu böylece mücadele merkezinin Türkiye’ye taşınacağını sözlerine ekler.(17)

Sözalan öteki konuşmacılar da Bakü’nün korunması için Gürcistan ve Ermenistan’a darbe indirmek ve Anadolu ile birleşmek gerektiğinden söz ederler.

Bu görüşmelerden sonra birleşik toplantıda Türkiye ve Yakındoğu’ da mücadeleyi kolaylaştırmak için acil olarak Ermenistan’ı Sovyetleştirme kararı alınır, gerekli tedbirleri alıp geliştirmek ve merkezi bilgilendirmek üzere Stasova ve Eliyeva’nın temsilci olarak Moskova’ya gönderilmesi kararlaştırılır.(18)

Azerbaycan Sovyet’i Cumhuriyeti başkanı Nerimanov’un TBMM Başkanlığına 19 Ağustos 1920’de yolladığı mesajı Meclis’te büyük bir coşkuya yolaçar:

“Emperyalizme karşı birlikte hareket etmekten başka yolumuz yoktur. Müslüman Türk komünistleri emperyalizme karşı yürüttüğünüz kavgada yanınızda olacaktır.” (19)

TBMM 1920’nin Ağustosunda Memduh Şevket Esendal’ı Azerbaycan’a elçi atar.

Nerimanov, 23 Nisan 1921’de ilk kuruluş yıldönümünde TBMM’ni hararetle selamlar. “Yaşasın Sovyet Federasyonu ile Türkiye’nin dostluğu” diye sonlandırdığı mesajın esası şöyledir:

“Türk halkı bağımsızlığını yoketmek isteyen düşmanlarına karşı büyük başarılar elde etti… Azerbaycan hükümeti bizimle aynı cephede savaşan Türk ordusunun kesin zaferine olan inancını bildirir.” (20)

Nerimanov 1921 Haziranında Ankara’ya Şuşa’ da bulunan Kazım Karabekir Paşa üzerinden yolladığı telgrafta TBMM başkanı Mustafa Kemal Paşa’yı “Doğu Devrimi’nin başkomutanı” olarak selamlayan telgrafı Nerimanov’un Atatürk’e duyduğu büyük inancın göstergesidir.(21) Azerbaycan hükümetinin 1921 Ağustos’unda İbrahim Abilov’u Ankara’ya elçi ataması M.Kemal Paşa’yı çok memnun eder.

Kafkasya Cumhuriyeti ile Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında anlaşma 13 Ekim 1921’de Kars’ta imzalanır. (Erivan bu anlaşmaya mektup değişimi yoluyla 11 Eylül 1922’de katılacaktır.) Ankara’ya kutlama telgrafları yağar. Çiçerin’den Ordjonikidze’den ve Nerimanov’dan telgraflar gelir.

Nerimanov’un Ankara’daki Azeri elçisi Abilov’a mektubu

16 Mart 1921’de imzalanan SB-Türkiye Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması’ndan sonra Türk-Sovyet ilişkilerinde bazı sıkıntılar yaşanır. Özellikle Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin’deki kafa karışıklığı sorunlar yaratır. Bekir Sami Bey’in Londra’ya gitmesi ve Fransa ile anlaşma zemini araması, Sovyetlerdeki bazı kesimlerce kuşku ile karşılanır. Moskova’ya giden Türk heyet önce Bakü’ye uğrar, Nerimanov’la görüşür, Nerimanov Lenin’e yazdığı mektubu heyete verir.

Hem Çiçerin’in Ankara’ya karşı tutumundan hem de Ankara’nın Batı “açılımından” rahatsız Nerimanov Ankara’daki İ. Abilov’a şunları yazar:

“Rusya ve Türkiye taraflarından muayyen şahıslar vardır ki istiyorlar aranı (arayı) karıştırmak. Daşnaklar bu yolda işliyorlar (çalışıyorlar) İndi (şimdi) malum olur ki eks inkilapçılar (karşı devrimciler) bu fikirde Birleşip Güzel Kafkasya’yı gene de kan ocağına döndürmek istiyorlar. Bir neçe (birkaç) Türk aferistleri (Rusça dolandırıcılık, karanlık işler vb.) hazır bu yolda işlerken işin akıbetini kör gözleriyle görmüyorlar…. Çiçerin’in Şark siyasetinde işlettiği fikirler büsbütün yanlıştır. İran bizden bilmerre yüz çevirdi. Çiçerin İngilizlere aldanıp bizim elimizle İran’ın inkılap çırağını söndürdü. Şimdi ise Türkiye hakkında büyük sehvler (yanlışlar) yapıyor. Türkiye’nin sehvleri de yok değildir. Bizim borcumuzdur her iki tarafı düşündürmek. Siz ise gerektir orada bütün gücünüzü bu yolda serfedesiniz.

Başa salasız ( aklınızdan çıkarmayın) Rusya ile alakalarını bozmayalar. Biz ancak Rusya Şurası ile şarkı hilas edebileceyik.(kurtarabileceğiz). Firenk, İngiliz buna yol vermeyecekler. (22)

Nerimanov’un çabası olmasaydı da TBMM-SSCB hükümetleri arasında ilişki kurulabilir ve gelişebilirdi, denebilir. Sonuçta, tarihsel koşullar bunu gerektiriyordu. Ne var ki, 1920’lerde Ankara-Moskova yakınlaşmasında Nerimanov’un oynadığı rolün önemini teslim etmek gerekir.

 • Kafkasya’daki çetin yıllar

Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından, geçmişten kalan sorunlar üzerinde tarafları uzlaştırmak, yaraları sarmak ve barış anlaşmalar yapmak büyük ve çok sabırlı bir çabayı gerektiriyordu. Nerimanov bir yandan bu sorunları çözmeye, yaraları sarmaya çalışırken, öte yandan ülkesinin Nahcivan’da, Dağlık Karabağ’da ve öteki yerlerde hakkını korumaya çalışıyordu. Bu sorunların ayrıntılarına burada girmek mümkün olmayacak.

Ancak şu kadarını belirtmeden geçemeyiz. Dr. Nesrin Sarıbeyoğlu’nun saptadığı gibi Ermeniler 1920 sonbaharından itibaren Batılıların kendilerine yardım edemeyeceklerini saptayarak, rotayı Rusya’ya çevirirler.(23) Barış/hak arayışını bu çerçevede sürdüren Nerimanov’un bir yandan sahip olduğu evrensel değerlere sıkı sıkıya bağlı kalırken, öte yandan kendi milletinin hakkını kararlılıkla savunduğu, birçok eski mücadele arkadaşının “sağa sola” yalpaladığı koşullarda hak bildiği yoldan ısrarla yürüdüğünü vurgulamak bir görevdir.

1922’ye kadar Azerbaycan SSC başkanlığını sürdüren Nerimanov, 1922’de Transkafkasya Sovyet Cumhuriyeti’nin kurulması çalışmalarına da önderlik eder. Sonbahar 1922’de Sovyetler Birliği’nin kuruluş çalışmalarına katılır.

Nerimanov, Bakü Kongresi’nden iki yıl sonra, 10 Aralık 1922’de Transkafkasya 1. Sovyet Kongresi’nin açılışına da evsahipliği yapar. 582 delege ile toplanan, Rusya ve Ukrayna Sovyetlerinden gelen temsilcilerin de katıldığı kongreyi Nerimanov Lenin’e teşekkür ederek açar:

“Kafkasya’da kalıcı bir barışı sağladıktan sonra en içten dileğimiz, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içinde tek bir aile gibi hareket etmek, Komintern’in aydınlatıcı yolgöstericiliğinde, uyanan Doğu’nun kapısında güçlü bir Sovyet gücü yaratmaktır.” (24)

Transkafkasya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri’nin kuruluşunun ardından sıra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin ilanına gelir. Stalin Birleşik Rusya Sovyetlerinin 27 Aralıkta toplanan 10. Kongresi’nde SB’nin neden gerekli olduğunu anlatır. 30 Aralık 1922’de Moskova’daki Bolşoy tiyatrosunda 1667 temsilcinin huzurunda toplanan 1. Sovyetler Kongresi’nde Stalin Rusya, Ukrayna, Belarusya ve Transkafkasya cumhuriyetlerinin temsilcileriyle hazırlanan anlaşma metnini okur.

Kongre Nerimanov’un, Miasnikyan’ın ve Mdivani’nin içinde yeraldığı geçici bir komite seçer. Ardından seçilen başkanlık kurulunda Kafkasya’yı bir kez daha Nerimanov temsil eder. (25)

 • Nerimanov ve devrim

Nerimanov bugüne kadar sadece Kafkasya’nın/Asya’nın sorunlarını çözmeye yönelik çabalarıyla anıldı. Oysa unutmayalım ki, Nerimanov Sovyet Azerbaycan’ının güçlü lideriydi. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu sosyalist Nerimanov’un milli-devrimci programını şöyle özetliyor:

– Azerbaycan bağımsız olmalı, bağımsız devlet gibi davranmalıdır.

– Orta sınıfa, yeni orta burjuva sınıfına maksimum hoşgörü gereklidir.

– Devlet idaresi millileştirilmeli, sorumluluk mevkiindeki devlet memurlarının çoğunluğu Azerilerden seçilmelidir.

– Azeri dili devlet dili ilan edilmelidir.

– Askeri hizmet halkın imkânları esasında yürütülmelidir.

– Bütün parti ve devlet siyaseti Azerbaycan’ın milli gelenekleriyle uyumlulaştırılmalıdır.

– Din sorununda maksimum ihtiyatlı tavır alınmalıdır.

– Azerbaycan’ın ekonomik olanakları, milli serveti tam bağımsız şekilde yönetilmeli, gerekirse kardeş cumhuriyetlere yardım edilmelidir.

– Doğu halklarının milli bağımsızlık hareketine yardım edilmelidir.(26)

Bu program herşeyi apaçık ortaya koyuyor.

Nerimanov Rapallo Konferansında

İç savaşı kazanan Bolşevikler giderek dış ilişkilerini düzeltmeye yönelirler. Bu fırsat önlerine 1922 baharında çıkar. Fransa’nın Küçük Antant paktları ile Doğu Avrupa ülkeleri ile anlaşmalar yaparak Avrupa’da gerginliği artırmasının ardından Batılı ülkeler “ilişkileri normalleştirmek için” Cenova kentinde düzenledikleri uluslararası Maliye ve Ekonomi

Konferansı’na Sovyet hükümetini de davet ederler. 34 ülkenin katıldığı konferansa Sovyetlerin talep etmesine rağmen, Türkiye çağrılmaz. Rusya SSCB, Cenova’da ortak hareket etmek için, 7 Sovyet cumhuriyeti ile (Ukrayna, Belarusya, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Buhara, ve Uzak-Doğu) 22 Şubat 1922’de bir anlaşma imzalar. Yukarda anlatılan birlik çabaları aslında bu şekilde başlar.

Lenin’in talimatıyla Çiçerin’in başına getirildiği Sovyet heyetinde Azerbaycan SSC İcra Komitesi başkanı Nerimanov da yeralır. İtalya başbakanı Luigi Facta’nın başkanlığında yürütülen konferansa İngiliz ve Alman başbakanları da katılır. Çiçerin Avrupa’ya barış elini uzatır, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesin önerir. Zor geçen müzakereler sırasında Sovyet diplomatlar, dayatılan sanayinin millileştirilmesinden vazgeçilmesi, dış ticaret tekelinin kaldırılması ve Çar rejiminin yolaçtığı zararları tazmini vb. talepleri reddederler. Bu toplantıda Almanya temsilcileri ile doğrudan temasa geçen ve Almanya’nın da yalnızlığını aşmak için ilişki aradığını saptayan Sovyet temsilcileri girişimlerini artırırlar. Ve 16 Nisan’da Sovyet hükümeti ile Weimar Almanya’sı arasında imzalanan Rapallo Antlaşması ile taraflar, Brest-Litovsk’dan beri süregelen karşılıklı taleplerinden vazgeçerek, yeniden diplomatik ilişki kurmaya karar verirler. Sovyet diplomasisinin ilk büyük başarısı olarak kabul edilen Rapallo’dan dönüşte Nerimanov “Cenova nedir ?” diye bir kitap hazırlar.

1922’den ölümüne kadar Moskova’da yaşayan Nerimanov’un Bakü’den ayrılışı, bugüne kadar anti-komünist yazarlarca Stalin’in tertiplerine bağlandı.

Oysa Sovyet/Azeri arşivlerinde ciddi bir çalışma yürüten Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu’na göre Nerimanov’un Bakü’den ayrılmasının esas nedeni, daha çok “sol”a (Moskova’ya kayıtsız şartsız bağlılık?) savrulan eski yol arkadaşlarının özellikle Karayev-Hüseyinov gurubunun muhalefetidir. Sarıahmetoğlu’na göre Nerimanov Moskova tarafından “terfiyen” Bakü’den uzaklaştırıldı. (27)

Nerimanov 1925 yılında aniden ölür. Sovyet karşıtları tarafından kolayca “Stalin’ in tertiplerine” bağlanan bu iddiayı doğrulayacak, ciddiye almamızı gerektirecek bir kanıt yoktur. Ayrıca, o yıllarda rakipleriyle mücadeleye başlayan Stalin’in iktidara henüz hâkim olmadığı bilinmektedir.

Mustafa Kemal Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla Sovyetler Birliği İcra Komitesi başkanı Kalinin’e yolladığı mesajda “Reis Nerimanov’un vefatı haberinden duyduğu derin üzüntüyü ifade eder, taziyetlerini sunar”(28)

Nerimanov Sovyet liderlerinin defnedildiği Moskova’daki Kızıl Meydan’da Müslüman adetlerine göre toprağa verilir.

Sonuç

Nerimanov’un yaşamının iyi bilinmeyen o yıllarını araştırarak ortaya çıkarmak genç araştırmacılara düşüyor. Anti-komünist yazarların her şeyi Stalin’e fatura ederek halledeceklerini sandıkları o yılların gerçekleri, ancak titiz ve nesnel bir çalışma ile ortaya çıkarılabilir. Bu mütevazı yazı bile Nerimanov’un hem Türk tarihi hem Sovyet tarihi hem de genel olarak Doğu halklarının tarihi açısından ne kadar önemli ve çok yönlü bir sima olduğunun ipuçlarını veriyor.

Cüneyt Akalın

Notlar

1- Serge Afanasyan, L’Armenie, L’Azerbaidjan, La Georgie, l’Harmattan, Paris, s. 18-19.

2- Afanasyan, age, s. 19.

3- Tulsiram, Comintern and Iran, JNU, India, s. 30.

4- Tulsiram, age, s. 27.

5- Lenin, Azerbaycan Hakkında, Bakü, aktaran Betül Arslan, TR-Azerbaycan İlişkileri ve İ. Abilov, Kaynak yayınları, s. 60.

6- B. Aslan, age, s. 62.

7- Afanasyev, age, s.122.

8- Yavuz Aslan, I. Doğu Halkları Kurultayı, Kaynak yay. s. 30; Afanasyev, age, s. 123.

9- Yavuz Aslan, age, s. 35.

10- Yavuz Aslan, age, s. 45.

11- Vovi Vostok gazetesi, Ekim 1920, Nu. 1, s. 45, aktaran Adıgüzel, age, s. 251.

12- S. Afanasyan, age, 128.

13- Y. Aslan, Türkiye Komünist Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi, TTK, Ankara, s. 218.

14- Y. Aslan, age, s. 220.

15- B. Aslan, age, s. 92-93.

16- Azerbaycan Cumhuriyeti, SPİHA, aktaran Betül Aslan, age, s. 87.

17- Azerbaycan Cumhuriyeti, SPİHA, aktaran Betül Aslan, age, s. 87.

18- Azerbaycan Cumhuriyeti, SPİHA, aktaran Betül Aslan, age, s. 89.

19- D. Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, İstanbul 1974, c.2., s.430.

20- Azerbaycan Siyasi Partiler Sosyal Hareketler Devlet Arşivi, akt. Adıgüzel, age, s.288.

21- Azerbaycan, Siyasi Partiler, Sosyal Hareketler Devlet Arşivi, aktaran Adıgüzel, age, s. 289.

22- Azerbaycan Cumhuriyeti. SPHİA, aktaran B. Aslan, age, s. 218.

23- Nesrin Sarıahmetoğlu, Nerimanov, s. 318.

24- Aktaran Afanasyev, age, s. 230, I. Conngres des Soviets.

25- Afanasyen, age, s. 234.

26- ARPII SSA, f.12, s.1, aktaran Nesrin Sarıahmetoğlu, Nerimanov, s. 381-82.

27- Bkz, Nesrin Sarıahmetoğlu, age, ss. 349-373.

28- ATABE, C.17, s. 212.

image_pdf
2.890 Yorumlar
 1. PaulTiera diyor
 2. GrandPashaBet deneme bonusu diyor

  GrandPashaBet GrandPashaBet1080 Kıbrıs’ın en büyük casino’sunu evinize taşıdı. Artık Kıbrıs’a gitmeden evinizden direkt Spor bahisleri, Slot oyunları, Canlı Casino oyunlarını oynayarak eğlenebilir ve para kazanabilirsiniz. Kıbrıs’ın en güvenilir Casino’su Grand Pasha ile sizde tanışın!

 3. Hillglymn diyor

  best darknet markets darknet drug market

 4. Jandew diyor

  onion market darkmarket link

 5. Jamesdus diyor

  dark web sites dark web sites

 6. HellysudgE diyor

  deep web markets darknet markets

 7. CharlesEmpaf diyor

  deep web drug markets best darknet markets

 8. Jessiejax diyor

  darknet market darkmarkets

 9. TornHix diyor

  best darknet markets deep web drug store

 10. Hillglymn diyor

  dark web sites tor dark web

 11. JamesBance diyor

  best darknet markets darknet websites

 12. JustinLub diyor

  dark web market links dark market

 13. JamessOums diyor

  dark web links dark web sites

 14. ShaneNab diyor

  tor marketplace deep web drug links

 15. Albertorils diyor

  darknet marketplace deep web drug links

 16. MarioFrunc diyor

  tor markets 2022 darkmarkets

 17. RobertGance diyor

  tor market links darkmarket url

 18. Jasonwam diyor

  bitcoin dark web dark web market links

 19. EdgarCoump diyor

  onion market darkmarket 2022

 20. Richardpab diyor

  darknet markets dark markets 2022

 21. JackieAmivy diyor

  dark web sites dark web market

 22. RalphNum diyor

  dark web markets dark market list

 23. WilliamGaivy diyor

  darkmarket 2022 tor dark web

 24. Richardbex diyor

  dark web market list dark web markets

 25. HansBar diyor

  dark web market links darkmarket 2022

 26. FrankDooth diyor

  darkmarket link deep web drug links

 27. PeterAlter diyor

  dark web market links drug markets dark web

 28. RandyWroks diyor

  deep web markets dark market 2022

 29. DannyDiats diyor

  tor darknet drug markets onion

 30. CharlesCow diyor

  tor market links dark web drug marketplace

 31. DeandreSed diyor

  darknet drug market dark web markets

 32. MilesLex diyor

  tor marketplace dark web markets

 33. AndrewEluro diyor

  darknet market list dark web market links

 34. PhillipRuple diyor

  dark web market dark web sites

 35. SamuelRog diyor

  dark web market links tor dark web

 36. RonaldJok diyor

  dark web link deep web drug url

 37. HectorMER diyor

  dark markets 2022 darkmarket url

 38. GeraldTep diyor

  dark web sites tor market

 39. RobertApona diyor

  deep web drug store tor markets

 40. Craigbom diyor
 41. JuliusApock diyor

  deep web drug links darkmarket url

 42. TimItady diyor

  dark web market dark market link

 43. DavidGex diyor

  darknet market list darkmarket link

 44. JosephAbesy diyor

  tor market tor dark web

 45. TimmyBex diyor

  dark web markets drug markets dark web

 46. Walterthous diyor

  darknet markets tor market links

 47. Williamadoks diyor

  dark market onion deep web drug links

 48. LyciExhab diyor

  darkmarket link dark market onion

 49. RichardAssig diyor
 50. Charlesnaf diyor

  dark web links tor marketplace

 51. BrianCix diyor

  dark markets 2022 tor marketplace

 52. Richardpab diyor

  deep web drug links darknet market lists

 53. Haroldruils diyor

  darknet marketplace dark web market

 54. Georgesaw diyor

  darknet market bitcoin dark web

 55. SmittSeerm diyor

  dark markets darknet market links

 56. ADCat diyor

  dark web market links dark web markets

 57. Julianlal diyor

  deep web drug markets tor dark web

 58. SamuelZef diyor

  darkweb marketplace darknet market lists

 59. Robertrer diyor

  darkmarket list dark markets

 60. Kennethwibia diyor

  darkmarket url darkmarket

 61. WilliamCIX diyor

  bitcoin dark web darknet marketplace

 62. Corrytounk diyor

  deep web drug url deep web drug store

 63. ZacharyCoirm diyor

  dark web links darkmarket

 64. DavidSania diyor

  darknet drug market dark web drug marketplace

 65. DanielDroky diyor

  dark market url deep web drug links

 66. CrisGap diyor

  darknet drug market darkmarket url

 67. DavidApole diyor

  darkmarket 2022 dark web sites

 68. Tommybiami diyor

  dark market dark market link

 69. JohnnySeare diyor

  darknet market lists darknet drug links

 70. Raymondunaws diyor

  best darknet markets dark web market links

 71. Ronaldabets diyor

  darkmarket 2022 dark market list

 72. BrandonLoosy diyor

  deep web drug markets dark web market list

 73. Bradleygop diyor

  darknet marketplace dark market 2022

 74. RichardInith diyor

  drug markets onion dark markets

 75. Patricksaike diyor

  tor markets links dark market onion

 76. MalcolmRutty diyor

  drug markets dark web dark web sites

 77. Phillipneils diyor

  bitcoin dark web bitcoin dark web

 78. Jameshic diyor

  tor marketplace tor darknet

 79. VictorViort diyor

  darkmarket 2022 dark web market

 80. Michaelvoify diyor

  darkmarket list tor markets

 81. Jamestwito diyor

  darknet market links deep web drug store

 82. DanielRiz diyor

  darkweb marketplace dark web sites

 83. JamesBance diyor

  dark market link darkmarket

 84. Jamesdus diyor

  dark web sites darkmarket list

 85. MatthewMok diyor

  darkmarket url darknet websites

 86. SteveTem diyor

  dark web links tor markets

 87. DannyDus diyor

  darknet marketplace tor markets

 88. ThomasBUT diyor

  dark market darkmarket url

 89. Jessiejax diyor

  deep web drug url tor markets links

 90. HellysudgE diyor

  deep web drug markets darkmarket url

 91. Randykaw diyor

  darknet drug market darkmarket

 92. EdwardSlina diyor

  tor market url darknet market list

 93. Kevindiero diyor

  dark web drug marketplace tor market links

 94. Hillglymn diyor

  deep web drug store dark market link

 95. RobertGance diyor
 96. Michaelglilm diyor

  deep web drug links darknet market lists

 97. CharlesEmpaf diyor

  dark web sites dark web sites

 98. CecilDom diyor

  dark market 2022 darknet market list

 99. DamonCap diyor

  dark web drug marketplace darknet market lists

 100. Donaldbup diyor

  drug markets dark web deep web drug store

 101. TornHix diyor

  tor market links dark web market

 102. ShaneNab diyor

  deep web drug markets darknet market lists

 103. MichaelOwela diyor

  dark market onion tor market links

 104. FrankFrods diyor

  darknet market lists darknet drug store

 105. Brandenundiz diyor

  dark web links tor markets 2022

 106. JustinLub diyor

  darknet markets bitcoin dark web

 107. Albertorils diyor

  dark market onion best darknet markets

 108. MarioFrunc diyor

  tor markets 2022 darknet marketplace

 109. Jasonwam diyor

  dark web market darknet markets

 110. BernardDanty diyor
 111. JackieAmivy diyor

  darknet market list dark market url

 112. EdgarCoump diyor

  drug markets onion dark web market links

 113. RalphNum diyor

  best darknet markets tor marketplace

 114. WilliamGaivy diyor

  darknet drug store deep web drug store

 115. Richardbex diyor

  tor markets 2022 dark market

 116. HansBar diyor

  deep web drug url dark market link

 117. MilesLex diyor

  darkmarkets darknet drug store

 118. FrankDooth diyor

  dark market link dark market 2022

 119. PeterAlter diyor

  dark markets 2022 dark market

 120. CharlesCow diyor

  darknet market links tor markets

 121. RandyWroks diyor

  darknet market list darknet market links

 122. CoreyFaile diyor

  dark web market list best darknet markets

 123. DannyDiats diyor
 124. AndrewEluro diyor

  dark market 2022 tor markets links

 125. RobertApona diyor

  drug markets dark web tor market url

 126. PhillipRuple diyor

  darknet marketplace dark markets 2022

 127. DeandreSed diyor

  bitcoin dark web darkmarket 2022

 128. RonaldJok diyor

  darknet drug store darknet drug links

 129. DavidGex diyor

  deep web drug markets darknet websites

 130. GeraldTep diyor

  dark markets 2022 dark web sites

 131. SamuelRog diyor

  dark market darknet websites

 132. JuliusApock diyor

  darknet market deep web drug url

 133. HectorMER diyor

  darknet markets drug markets dark web

 134. TimItady diyor

  dark market list darkmarket url

 135. JosephAbesy diyor

  onion market darkweb marketplace

 136. LyciExhab diyor

  darkmarkets darkmarkets

 137. Williamadoks diyor

  dark web market darknet market

 138. SmittSeerm diyor

  dark web market list darkweb marketplace

 139. GrantNoutt diyor

  dark web link darknet drug links

 140. BrianCix diyor

  dark web market list darknet markets

 141. RichardAssig diyor

  dark web sites dark markets

 142. Charlesnaf diyor

  dark market list tor markets 2022

 143. Richardpab diyor

  dark web markets darknet drug store

 144. SamuelZef diyor

  drug markets onion drug markets dark web

 145. BrandonLoosy diyor

  dark web sites tor marketplace

 146. Julianlal diyor

  darknet market lists darknet market list

 147. Robertrer diyor

  darkweb marketplace tor marketplace

 148. Haroldruils diyor

  deep web markets drug markets onion

 149. Georgesaw diyor

  darknet market bitcoin dark web

 150. ADCat diyor

  dark market onion darknet drug links

 151. Jandew diyor
 152. Kennethwibia diyor

  darknet marketplace dark web link

 153. WilliamCIX diyor

  dark web market links darknet market

 154. ZacharyCoirm diyor
 155. Corrytounk diyor

  dark web sites darknet drug store

 156. JohnnySeare diyor
 157. JamesBance diyor

  best darknet markets darkmarket url

 158. Bradleygop diyor

  tor marketplace tor market url

 159. DavidSania diyor

  dark web link tor dark web

 160. Tommybiami diyor

  darknet websites deep web drug links

 161. DavidApole diyor

  darkmarket link darkmarket url

 162. Raymondunaws diyor

  best darknet markets darknet drug market

 163. Phillipneils diyor

  deep web drug url darknet marketplace

 164. MalcolmRutty diyor

  dark web markets tor market url

 165. Randykaw diyor

  deep web drug markets best darknet markets

 166. RichardInith diyor

  darknet drug store dark market url

 167. Sirglymn diyor

  dark web sites bitcoin dark web

 168. Patricksaike diyor

  tor markets darknet drug store

 169. RobertGance diyor

  darknet drug store dark markets 2022

 170. Michaelvoify diyor

  dark web market dark market url

 171. Jamestwito diyor
 172. Jamesdus diyor

  dark market onion darkmarket url

 173. Jameshic diyor

  deep web drug links darkmarket link

 174. VictorViort diyor

  darkmarket list darkmarket

 175. Kevindiero diyor

  drug markets dark web tor markets 2022

 176. DanielRiz diyor

  tor markets links darkmarket 2022

 177. Hillglymn diyor

  onion market tor dark web

 178. DamonCap diyor

  bitcoin dark web dark market onion

 179. Jessiejax diyor

  darkmarket list tor market url

 180. SteveTem diyor

  darknet websites tor marketplace

 181. EdwardSlina diyor

  tor markets links dark web market links

 182. Ronaldabets diyor

  drug markets dark web dark web market

 183. MatthewMok diyor

  dark web market links tor market links

 184. ThomasBUT diyor

  tor market darkmarket list

 185. HellysudgE diyor

  darknet drug links tor marketplace

 186. MichaelOwela diyor

  tor market links darknet drug market

 187. ShaneNab diyor

  bitcoin dark web darknet marketplace

 188. CecilDom diyor

  darkmarket 2022 darkmarkets

 189. Michaelglilm diyor

  deep web drug links dark web drug marketplace

 190. CharlesEmpaf diyor

  darknet drug links darknet market

 191. Donaldbup diyor

  dark markets 2022 darknet market

 192. TornHix diyor

  deep web markets dark market list

 193. Albertorils diyor

  dark web drug marketplace tor markets

 194. JamessOums diyor

  tor market links dark market onion

 195. FrankFrods diyor

  dark markets 2022 darknet drug store

 196. JustinLub diyor

  darkmarket url dark market 2022

 197. Jasonwam diyor

  darkmarket 2022 darknet drug links

 198. EdgarCoump diyor

  dark market url darknet marketplace

 199. JackieAmivy diyor

  tor market bitcoin dark web

 200. MarioFrunc diyor

  darknet market tor market url

 201. BernardDanty diyor

  tor dark web dark web market

 202. Brandenundiz diyor

  darknet market lists darknet drug store

 203. Kevindiero diyor

  dark web market deep web drug url

 204. RalphNum diyor

  tor markets links darknet websites

 205. WilliamGaivy diyor

  tor markets links dark web market

 206. MilesLex diyor

  dark web markets deep web drug markets

 207. Richardbex diyor

  darknet marketplace darkmarkets

 208. HansBar diyor

  deep web drug store dark market url

 209. CharlesCow diyor

  dark web market list dark market url

 210. CoreyFaile diyor

  tor markets 2022 tor market links

 211. FrankDooth diyor

  dark web drug marketplace dark market 2022

 212. RobertApona diyor

  darkmarket url tor markets links

 213. RandyWroks diyor

  darkmarket dark markets 2022

 214. PhillipRuple diyor

  dark market link tor dark web

 215. DannyDiats diyor

  deep web drug markets dark web links

 216. TimmyBex diyor

  tor dark web tor marketplace

 217. AndrewEluro diyor

  deep web drug links tor marketplace

 218. DeandreSed diyor

  darknet marketplace drug markets onion

 219. GeraldTep diyor

  drug markets dark web dark web link

 220. RonaldJok diyor

  darknet websites dark web link

 221. SamuelRog diyor

  darknet market dark market list

 222. DanielDroky diyor

  dark market onion darknet websites

 223. HectorMER diyor

  tor marketplace darkmarket url

 224. Craigbom diyor

  darkmarkets tor markets

 225. JuliusApock diyor

  dark web market links dark market url

 226. GrantNoutt diyor

  darknet markets dark web link

 227. TimItady diyor

  dark web link deep web markets

 228. BrandonLoosy diyor

  darknet drug links deep web drug url

 229. JosephAbesy diyor

  dark market 2022 dark web drug marketplace

 230. Richardpab diyor

  tor market url darknet market lists

 231. SmittSeerm diyor

  tor markets 2022 darknet market list

 232. Charlesnaf diyor

  dark market tor markets 2022

 233. BrianCix diyor

  darkmarket deep web drug url

 234. Williamadoks diyor

  tor market darknet market

 235. Julianlal diyor

  dark market tor markets 2022

 236. RichardAssig diyor

  darknet drug links dark markets 2022

 237. Robertrer diyor

  darknet drug store deep web drug url

 238. Charlesjed diyor

  deep web markets darkmarket list

 239. JamesBance diyor

  tor markets links dark market link

 240. CrisGap diyor

  deep web drug markets dark web links

 241. Haroldruils diyor

  dark market dark market 2022

 242. Kennethwibia diyor

  deep web drug url darkmarket list

 243. Bradleygop diyor

  tor dark web bitcoin dark web

 244. Georgesaw diyor

  deep web drug markets tor markets

 245. Randykaw diyor

  darkmarket 2022 dark web sites

 246. JohnnySeare diyor

  dark market dark web markets

 247. DavidSania diyor

  darkmarket 2022 tor markets

 248. RobertGance diyor

  dark web market list darknet marketplace

 249. Tommybiami diyor

  deep web drug store dark market

 250. MalcolmRutty diyor

  darkmarket url darknet drug links

 251. DavidApole diyor

  dark web links dark market list

 252. Jandew diyor

  deep web markets deep web drug links

 253. Sirglymn diyor

  deep web drug links darkweb marketplace

 254. RichardInith diyor

  deep web drug links dark web market

 255. Raymondunaws diyor
 256. EdwardSlina diyor

  darknet drug links darkmarket url

 257. Jamestwito diyor

  deep web drug store dark markets 2022

 258. Michaelvoify diyor
 259. Patricksaike diyor

  drug markets dark web deep web drug markets

 260. Jameshic diyor

  tor markets 2022 deep web drug url

 261. Jamesdus diyor

  darkmarket dark market

 262. DamonCap diyor

  darkweb marketplace darknet market

 263. MichaelOwela diyor

  dark market onion darknet market

 264. DanielRiz diyor

  dark market 2022 darknet websites

 265. VictorViort diyor

  dark markets 2022 dark market 2022

 266. MatthewMok diyor

  darknet marketplace deep web drug markets

 267. Jessiejax diyor

  deep web drug store tor darknet

 268. Ronaldabets diyor

  dark web market darkmarket 2022

 269. SteveTem diyor

  tor markets dark web link

 270. ShaneNab diyor

  tor dark web dark web market list

 271. ThomasBUT diyor

  deep web drug store dark web market

 272. CecilDom diyor

  dark market 2022 deep web drug url

 273. Michaelglilm diyor

  darknet marketplace dark market link

 274. Donaldbup diyor

  dark web market links deep web drug url

 275. CharlesEmpaf diyor

  best darknet markets drug markets onion

 276. TornHix diyor

  dark web market deep web drug links

 277. Albertorils diyor
 278. EdgarCoump diyor

  darknet market lists darknet marketplace

 279. JustinLub diyor

  darknet market links darkmarket link

 280. Jasonwam diyor

  dark markets 2022 tor markets 2022

 281. JackieAmivy diyor

  tor markets dark market

 282. MarioFrunc diyor

  darknet drug store dark market url

 283. BernardDanty diyor

  dark web drug marketplace darknet markets

 284. Brandenundiz diyor

  darknet drug market tor market url

 285. Kevindiero diyor

  darknet drug links tor dark web

 286. RalphNum diyor

  best darknet markets dark web market list

 287. MilesLex diyor

  dark market onion darkmarket

 288. Richardbex diyor

  darkmarket link darkmarket

 289. HansBar diyor

  dark web market list darkmarket url

 290. CharlesCow diyor

  drug markets dark web darknet drug store

 291. RobertApona diyor

  tor market tor markets 2022

 292. CoreyFaile diyor

  dark market 2022 dark web links

 293. FrankDooth diyor

  tor markets dark market link

 294. RandyWroks diyor

  darkweb marketplace dark market link

 295. DanielDroky diyor

  darknet websites deep web drug markets

 296. PhillipRuple diyor
 297. TimmyBex diyor

  darkmarket list bitcoin dark web

 298. JuliusApock diyor

  darknet marketplace darknet drug links

 299. Walterthous diyor

  dark market link dark web link

 300. DannyDiats diyor

  best darknet markets tor markets 2022

 301. AndrewEluro diyor

  darkmarket list bitcoin dark web

 302. GeraldTep diyor

  darknet marketplace tor darknet

 303. SamuelRog diyor

  darkmarket url best darknet markets

 304. DeandreSed diyor

  tor markets links dark web markets

 305. Charlesjed diyor

  tor darknet tor market links

 306. HectorMER diyor

  darknet drug links bitcoin dark web

 307. GrantNoutt diyor

  tor market dark web market

 308. ZacharyCoirm diyor

  darkmarkets dark market onion

 309. BrandonLoosy diyor

  tor dark web darknet market lists

 310. TimItady diyor

  drug markets dark web deep web drug url

 311. JosephAbesy diyor

  deep web drug links tor darknet

 312. BrianCix diyor

  darkmarkets tor market

 313. Charlesnaf diyor

  darkmarket url deep web drug links

 314. Richardpab diyor

  drug markets dark web dark web drug marketplace

 315. Williamadoks diyor

  darknet drug market best darknet markets

 316. Julianlal diyor

  darkweb marketplace tor darknet

 317. Robertrer diyor

  dark web link dark web market links

 318. Bradleygop diyor
 319. Randykaw diyor

  darkmarket link dark markets

 320. JamesBance diyor

  darknet market links dark markets 2022

 321. Anthonybarma diyor

  deep web drug links drug markets dark web

 322. CrisGap diyor

  tor dark web deep web drug links

 323. Haroldruils diyor

  dark web markets darknet drug market

 324. Georgesaw diyor

  darknet drug store darknet websites

 325. Kennethwibia diyor

  darknet market list dark web markets

 326. JohnnySeare diyor

  dark market list dark market 2022

 327. DavidSania diyor

  darknet drug links deep web drug links

 328. NormanHor diyor

  darknet market links dark web market

 329. DavidGex diyor

  dark market tor markets links

 330. MalcolmRutty diyor

  dark market url deep web markets

 331. EdwardSlina diyor

  deep web drug store dark web link

 332. DavidApole diyor

  best darknet markets darknet marketplace

 333. Jandew diyor

  darkmarket darknet markets

 334. RichardInith diyor

  darknet drug market tor markets links

 335. Jamestwito diyor

  drug markets dark web darkmarket link

 336. Sirglymn diyor

  tor market deep web markets

 337. MichaelOwela diyor

  deep web drug markets dark market list

 338. Michaelvoify diyor

  dark web drug marketplace dark market link

 339. Patricksaike diyor

  darkmarket list dark web markets

 340. Jamesdus diyor

  dark market list deep web drug links

 341. Jameshic diyor

  onion market darknet market lists

 342. DamonCap diyor

  drug markets dark web dark market

 343. LyciExhab diyor

  darknet markets darkmarket

 344. VictorViort diyor

  darknet market list dark web link

 345. MatthewMok diyor

  darkmarkets dark market list

 346. SteveTem diyor

  tor markets dark web market

 347. CecilDom diyor

  drug markets onion darknet drug store

 348. SamuelZef diyor

  darknet markets deep web drug markets

 349. Michaelglilm diyor

  darknet market list onion market

 350. EdgarCoump diyor

  darknet drug store deep web drug url

 351. Donaldbup diyor

  drug markets onion darknet marketplace

 352. TornHix diyor

  dark market onion dark web sites

 353. Albertorils diyor

  dark market link darknet market links

 354. JackieAmivy diyor

  dark markets 2022 dark market 2022

 355. Jasonwam diyor

  best darknet markets deep web drug url

 356. MarioFrunc diyor
 357. BernardDanty diyor
 358. Brandenundiz diyor

  tor markets links drug markets onion

 359. Kevindiero diyor

  darkmarket link darkmarket list

 360. MilesLex diyor

  deep web drug url best darknet markets

 361. Richardbex diyor

  deep web drug markets darkmarket

 362. RobertApona diyor

  dark web markets tor markets links

 363. TimmyBex diyor

  dark market 2022 dark web links

 364. CharlesCow diyor

  dark market link dark web link

 365. Charlesjed diyor
 366. Wendellfal diyor

  tor market links dark web drug marketplace

 367. RandyWroks diyor

  tor markets 2022 tor marketplace

 368. PhillipRuple diyor

  darknet drug store darkmarkets

 369. DannyDiats diyor

  bitcoin dark web bitcoin dark web

 370. SamuelRog diyor

  dark market link tor market links

 371. GeraldTep diyor

  dark market list deep web drug store

 372. DeandreSed diyor

  dark market url deep web drug url

 373. WilliamGaivy diyor

  dark web market darknet markets

 374. ZacharyCoirm diyor

  darkmarket dark market

 375. GrantNoutt diyor

  darkweb marketplace deep web drug links

 376. HectorMER diyor

  darknet drug store darkmarket url

 377. BrandonLoosy diyor

  darkmarket 2022 bitcoin dark web

 378. JamesBance diyor
 379. BrianCix diyor

  darknet market list darkmarket url

 380. TimItady diyor

  tor markets darkmarket 2022

 381. JosephAbesy diyor

  dark web drug marketplace deep web markets

 382. Charlesnaf diyor

  dark web markets tor dark web

 383. Bradleygop diyor

  deep web drug store darknet markets

 384. Robertrer diyor

  drug markets dark web darkmarket

 385. Richardpab diyor

  darkmarket onion market

 386. Williamadoks diyor

  dark web market links deep web drug markets

 387. Julianlal diyor

  dark market onion darkmarket url

 388. Randykaw diyor

  tor markets links dark web market

 389. Anthonybarma diyor

  dark markets darknet drug store

 390. CrisGap diyor

  dark market darkmarket link

 391. Haroldruils diyor

  deep web drug url darkmarket link

 392. JohnnySeare diyor

  drug markets onion tor markets links

 393. DavidSania diyor

  dark markets darknet marketplace

 394. Kennethwibia diyor

  dark web sites dark web sites

 395. Georgesaw diyor

  onion market darkmarket 2022

 396. EdwardSlina diyor

  tor darknet tor markets 2022

 397. DavidGex diyor

  dark market 2022 darknet websites

 398. NormanHor diyor

  tor market dark market link

 399. Hillglymn diyor

  darknet drug market darkmarkets

 400. MalcolmRutty diyor

  darkweb marketplace dark market url

 401. MichaelOwela diyor

  tor marketplace darknet market

 402. DavidApole diyor

  darknet market list darknet market links

 403. Jamestwito diyor

  darknet market dark web market list

 404. Jandew diyor
 405. Sirglymn diyor

  drug markets dark web darknet market

 406. Jamesdus diyor

  darknet market list dark market link

 407. Michaelvoify diyor

  dark markets 2022 darknet markets

 408. Patricksaike diyor
 409. Jameshic diyor

  drug markets onion tor markets 2022

 410. DamonCap diyor

  darkmarket 2022 darkmarket

 411. VictorViort diyor

  dark market 2022 deep web drug markets

 412. EdgarCoump diyor

  dark web markets dark web market

 413. SteveTem diyor

  dark market tor market

 414. MatthewMok diyor

  deep web drug links dark market link

 415. SamuelZef diyor

  dark web market list darknet market links

 416. CecilDom diyor

  darknet websites tor marketplace

 417. Michaelglilm diyor

  dark market url tor market

 418. TornHix diyor

  dark market tor dark web

 419. Albertorils diyor

  darkmarket link darkmarket

 420. JackieAmivy diyor
 421. Jasonwam diyor

  dark web market list dark market list

 422. MarioFrunc diyor

  darkmarket link bitcoin dark web

 423. BernardDanty diyor

  darkmarket url dark markets 2022

 424. Brandenundiz diyor

  dark web drug marketplace dark markets 2022

 425. Kevindiero diyor

  dark market tor markets 2022

 426. MilesLex diyor

  deep web drug store dark web markets

 427. Charlesjed diyor

  deep web drug store dark markets

 428. Richardbex diyor

  darkmarket 2022 dark web markets

 429. RobertApona diyor

  deep web drug store darknet websites

 430. DanielDroky diyor

  drug markets dark web best darknet markets

 431. CharlesCow diyor

  deep web drug links tor darknet

 432. RandyWroks diyor

  dark web links darkmarket link

 433. PhillipRuple diyor

  dark market 2022 tor market url

 434. DannyDiats diyor

  dark web market tor market url

 435. SamuelRog diyor

  dark market onion darkmarket 2022

 436. GeraldTep diyor

  darknet market lists tor market links

 437. BrandonLoosy diyor

  dark market list darknet market list

 438. ZacharyCoirm diyor

  deep web drug markets dark markets 2022

 439. WilliamGaivy diyor

  dark market link darknet drug store

 440. DeandreSed diyor

  deep web markets deep web drug store

 441. GrantNoutt diyor

  dark web market list darkmarket link

 442. HectorMER diyor

  dark markets 2022 dark market 2022

 443. RobertGance diyor

  darknet drug market dark web drug marketplace

 444. Bradleygop diyor

  darknet drug market best darknet markets

 445. BrianCix diyor

  deep web drug links dark market list

 446. TimItady diyor

  darknet market links deep web markets

 447. JosephAbesy diyor

  onion market darknet drug market

 448. Richardpab diyor

  darknet market lists drug markets dark web

 449. Randykaw diyor

  tor markets links darkmarkets

 450. Julianlal diyor
 451. Hillglymn diyor

  darkweb marketplace dark market

 452. Anthonybarma diyor

  dark market url darkmarket link

 453. CrisGap diyor

  darknet drug store tor dark web

 454. Haroldruils diyor

  dark markets 2022 darknet drug market

 455. JohnnySeare diyor

  deep web drug markets tor marketplace

 456. EdwardSlina diyor

  deep web drug store darknet market

 457. Kennethwibia diyor

  dark market list darknet drug market

 458. MichaelOwela diyor

  darkmarket link dark market url

 459. NormanHor diyor

  best darknet markets tor markets

 460. Jamestwito diyor

  darkmarket dark markets 2022

 461. RichardInith diyor

  dark markets 2022 darkmarket link

 462. MalcolmRutty diyor

  tor markets tor dark web

 463. DavidApole diyor
 464. Jamesdus diyor

  tor markets links tor markets

 465. Sirglymn diyor

  onion market dark market list

 466. Michaelvoify diyor

  darknet market lists dark web market

 467. Patricksaike diyor

  deep web drug url dark web links

 468. Georgesaw diyor

  darknet market links dark markets 2022

 469. Jameshic diyor

  dark web sites darknet market

 470. DamonCap diyor

  dark web market links darknet markets

 471. EdgarCoump diyor

  deep web drug store darknet drug links

 472. SamuelZef diyor

  darknet market links darkweb marketplace

 473. VictorViort diyor

  darkmarket 2022 darknet market lists

 474. SteveTem diyor

  tor marketplace dark web market links

 475. MatthewMok diyor

  tor markets links tor market url

 476. Williamadoks diyor

  dark markets dark web links

 477. CecilDom diyor

  dark market link drug markets dark web

 478. TornHix diyor

  darkmarkets bitcoin dark web

 479. Michaelglilm diyor
 480. Donaldbup diyor

  tor markets links dark market 2022

 481. Albertorils diyor

  deep web drug store darkmarket 2022

 482. JackieAmivy diyor

  deep web drug url darknet drug market

 483. Jasonwam diyor

  darknet market lists dark web market links

 484. MarioFrunc diyor

  tor market url tor market url

 485. BernardDanty diyor

  darkmarket list dark market 2022

 486. SmittSeerm diyor

  darknet market links darknet markets

 487. Tommybiami diyor

  best darknet markets darknet marketplace

 488. CharlesEmpaf diyor

  darknet market lists dark market

 489. AndrewEluro diyor

  tor market tor darknet

 490. FrankFrods diyor

  darknet websites dark web market

 491. Brandenundiz diyor

  best darknet markets drug markets onion

 492. ADCat diyor

  dark markets 2022 darkmarkets

 493. Walterthous diyor

  darkweb marketplace dark market url

 494. Charlesjed diyor

  bitcoin dark web dark market

 495. DannyDus diyor

  dark markets darknet drug store

 496. Kevindiero diyor

  deep web drug store tor marketplace

 497. Richardbex diyor

  dark market dark market link

 498. MilesLex diyor

  best darknet markets dark markets 2022

 499. WilliamCIX diyor

  dark market onion dark web markets

 500. Wendellfal diyor

  deep web drug markets darknet drug links

 501. RobertApona diyor

  deep web drug store darkmarket 2022

 502. Raymondunaws diyor

  dark web drug marketplace darknet marketplace

 503. CharlesCow diyor

  tor market links tor market url

 504. Corrytounk diyor

  tor markets links deep web drug url

 505. DanielRiz diyor

  dark web drug marketplace dark web link

 506. JamesBance diyor

  tor markets dark market

 507. RandyWroks diyor

  best darknet markets bitcoin dark web

 508. ThomasBUT diyor

  dark market onion dark markets

 509. PhillipRuple diyor

  dark web links darknet drug links

 510. SamuelRog diyor

  darkmarket darkmarket

 511. DannyDiats diyor

  tor market url dark markets

 512. WilliamGaivy diyor

  darkmarket link drug markets dark web

 513. ZacharyCoirm diyor

  dark web market list darknet market links

 514. GeraldTep diyor

  dark market onion darknet market list

 515. JustinLub diyor

  darknet market links dark market list

 516. DeandreSed diyor

  bitcoin dark web darknet market

 517. LyciExhab diyor

  dark market darkmarket list

 518. Bradleygop diyor

  dark web market darknet drug store

 519. RobertGance diyor

  dark web market links tor market links

 520. HectorMER diyor

  deep web drug markets best darknet markets

 521. BrianCix diyor

  dark web market list darknet websites

 522. Charlesnaf diyor
 523. TimItady diyor

  dark web sites tor dark web

 524. JosephAbesy diyor

  dark market dark market url

 525. Richardpab diyor

  darknet market darkmarket

 526. Julianlal diyor

  dark markets darknet market lists

 527. EdwardSlina diyor

  deep web drug store dark web sites

 528. Anthonybarma diyor

  darkmarket url darkmarket 2022

 529. JohnnySeare diyor

  dark markets drug markets onion

 530. CrisGap diyor

  dark web markets dark web market

 531. Haroldruils diyor
 532. MichaelOwela diyor

  deep web drug url darknet market lists

 533. Kennethwibia diyor

  deep web drug url deep web drug store

 534. Jamestwito diyor

  tor market links tor markets links

 535. NormanHor diyor

  dark web sites tor dark web

 536. MalcolmRutty diyor

  onion market dark market onion

 537. DavidApole diyor

  deep web drug store tor marketplace

 538. Jandew diyor

  deep web drug markets dark market 2022

 539. Sirglymn diyor

  tor markets tor market links

 540. Michaelvoify diyor

  best darknet markets dark markets

 541. EdgarCoump diyor
 542. Ronaldabets diyor

  bitcoin dark web dark web market links

 543. Patricksaike diyor

  darkmarket link darkmarket 2022

 544. Georgesaw diyor

  tor markets links dark market link

 545. DamonCap diyor

  darknet market lists deep web drug links

 546. HansBar diyor

  dark web links darkmarket link

 547. Jameshic diyor

  dark web sites bitcoin dark web

 548. Tommybiami diyor
 549. DavidSania diyor

  dark web sites darknet markets

 550. FrankDooth diyor

  darknet drug store darknet websites

 551. SmittSeerm diyor

  darknet websites dark market onion

 552. ShaneNab diyor

  dark web link dark web sites

 553. SteveTem diyor
 554. RalphNum diyor

  darknet websites dark web sites

 555. MatthewMok diyor

  deep web markets darkmarket 2022

 556. VictorViort diyor

  tor market dark web market

 557. RonaldJok diyor

  drug markets dark web dark web links

 558. Williamadoks diyor

  darkweb marketplace darknet market list

 559. CoreyFaile diyor

  deep web drug store dark web market list

 560. Robertrer diyor

  darknet marketplace deep web drug markets

 561. CecilDom diyor

  dark market dark web markets

 562. Craigbom diyor

  darknet marketplace dark markets

 563. TornHix diyor
 564. Michaelglilm diyor

  bitcoin dark web deep web drug store

 565. Donaldbup diyor

  tor market url darkmarket link

 566. FrankFrods diyor

  darkmarket list dark web market list

 567. JuliusApock diyor

  dark web market links darknet market list

 568. JackieAmivy diyor

  tor markets 2022 best darknet markets