KBDH: KURULUŞ İLANI

0 906
image_pdf

 

KADINLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ – KBDH

Özgür Kadın Ruhuyla Faşizmi Yıkalım, Kadınların Birleşik Mücadelesini Yükseltelim!

Başta kadınlar olmak üzere, tüm ezilen cinsel kimliklere ve halklarımıza!

KBDH olarak bundan tam 160 yıl önce 8 Marta tarihi anlamını kazandıran New York’taki işçi kadınların direniş ateşini, o günden bugüne örgütlenerek, direnerek ve mücadele ederek yükselten tüm kadınların ve ezilen cinsel kimliklerin 8 Mart’ını kutluyoruz!

Yaşamı özgürlük, eşitlik ve sevgi temelinde yeniden yaratan Türkiye ve Kürdistan’daki tüm mücadeleci kadınları coşkuyla selamlıyoruz!

Emperyalist-kapitalist dünya gericiliğine, erkek egemen zihniyete, faşizme karşı savaşan kadınlar olarak, Kadınların Birleşik Devrim Hareketi’ni bu anlamlı günde kadınlara ve halklarımıza ilan ediyoruz!

Dünyaya hükmeden kapitalist ve barbar sistemin coğrafyamızdaki temsilcisi faşist T.C, ezilen sınıf, ulus, inanç ve farklı cinsel kimliklere karşı saldırılarını arttırmış ve kendi sınırlarını aşarak Ortadoğu’ya savaş ithal etmeye başlamıştır. Böylesi bir süreçte kuruluşunu ilan ettiğimiz devrimci birlikteliğimizin, kadınlar için özgürlük inancı, ezilenler için umut, faşizm için korku olacağının bilincindeyiz.

Toplumun ve tarihin esas yaratıcısı olan bizlerin özgürlüğe cesaret etmesi bilinçli, birleşik örgütlenme ve mücadeleyi koşullamaktadır. Güçlerimizin parçalı ve dağınık oluşu, eril faşizmi yenerek, ellerimizle kuracağımız demokratik ve özgürlükçü sisteme ulaşmada önemli bir engel teşkil etmektedir. Tüm bu engelleri aşmak için, birleşik örgütlenme ve mücadele bayrağını yükselterek geliyoruz.

Umudumuz, cesaretimiz ve kararlılığımız, önümüze gelebilecek tüm zorlukları alt etmeye muktedirdir. Toplumda kadına uygulanan erkek egemen devletin bütün faşist politikalarını ortadan kaldırmak için, meşru tüm mücadele biçimlerini geliştirerek devrimci savaşımızda öncü olma kararlılığındayız.

Bu temelde beş bin yıllık bir tarihe sahip olan erkek egemen sistemin tüm ideolojik, politik, ekonomik, fiziki, psikolojik saldırılarına karşı mücadele etmeyi varlık ve mücadele gerekçemiz olarak görüyoruz.

Güncel olarak AKP-MHP ittifakıyla geliştirilen faşist saldırılara, OHAL uygulamalarına, kadına ve çocuklara dönük tecavüzcü, istismarcı uygulamalarına, kadın emeğinin sömürüsüne karşı mücadele etmeyi esas alıyoruz.

Milliyetçi, halkları birbirine düşüren, düşmanlaştıran, iç savaşa sürükleyen tüm politikalara karşı kadının bütünleyici rengiyle mücadele etmeyi, bu doğrultuda tüm özgürlükten ve eşitlikten yana kadınlarla bir araya gelmeyi hedefliyoruz.

Ve yine eril zihniyetin içinde yaşadığımız dünyayı, doğayı, tüm canlıları, ormanları, soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu, üzerine bastığımız toprağı kirleten, yok eden, doğaya da tecavüz eden saldırılarına karşı mücadele etmeyi esas alıyoruz.
Tüm bunlarla birlikte dönemsel olarak halklarımızın önüne konulan faşist anayasaya karşı “HAYIR” demeyi de, dönemin devrimci bir görevi olarak görüyoruz.

Bu esaslarda Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH) olarak, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında yaşayan Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Süryani, Romen, Ermeni, Arap, Alevi, tüm farklı kimlikleri taşıyan kadınları faşizme ve erkek egemen sisteme karşı başkaldırmaya çağırıyoruz! İşçi, köylü, öğrenci, işsiz, memur, ana olan kadınlarımızı, artık nefes bile aldırtmayan bu sisteme karşı birleşmeye, birleşerek devrim yapmaya çağırıyoruz!

Özgürlük bilinci, birleşik örgütlenme ve devrimci eylemsellik biz kadınların gücünü birleştirecek ve yaşanılır bir dünyayı yeniden yaratacaktır. Faşist sistemin ve soykırımın birincil hedefi olan biz kadınların sömürü ve zulme karşı birleşik örgütlü devrimci savaşı, gerçek zaferin şimdiden habercisidir. Sistem içi tüm çözümsüzlüklere alternatifimiz olan devrim, kadın eliyle gerçekleşecek özgür ve demokratik yaşamdır. Kadınlar, sınırsız ve sınıfsız toplumun da gerçek yaratıcısı olacaktır.

Bugünden bunun mücadelesini Rojava’da, Medya Savunma Alanlarında, Şengal, Maxmur-Kerkük alanlarında, zindanlarda, şehirlerde ve dağlarda veren kadın özgürlük savaşçılarını selamlıyoruz! Yine dünya genelinde bedel ödeyen, mücadele veren tüm kadın özgürlük savaşçılarını selamlıyoruz!

Bu bilinçle Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)’ne bağlı örgütlü savaşçılar ve özgürlük arayışı olan kadınlar olarak, Türkiye, Kürdistan ve dünyadaki tüm devrimci demokratik güçlerle yoldaşlaşmak için birlikteyiz. KBDH olarak yükselttiğimiz bayrakla, aynı zamanda bir kadın soykırım sistemi de olan faşizme karşı, ‘’faşizmi yeneceğiz, halklarımız kazanacak’’ şiarını bir adım daha ileri taşıyor ve tüm kadın devrimci savaşçıları “Faşizmi ve Erkek Egemenliğini Yeneceğiz” şiarıyla birleşik mücadeleye çağırıyoruz.

Mücadelemiz aynı zamanda şehitlerimizin hayallerini gerçekleştirme mücadelesidir. Sara’ların, Sarya’ların, Berçem’lerin, Serpil’lerin, Eylemlerin, Berna’ların Sefagül’lerin, Lalelerin kutsal devrimci miraslarına sahip çıkarak, kadının emeği, bedeni, kimliği özgürleşene kadar kararlılıkla savaşacağız. Bu temelde tekrar devrim şehitlerimizin çizgisinde devrimci kadınları birleşik mücadeleyi yükseltmeye, savaşı güçlendirmeye çağırıyoruz.

Faşizmi ve Erkek Egemenliğini Yeneceğiz!

Özgür Kadınla Özgür Toplumsallığı İnşa Edelim, Örgütlenelim, Faşizmi Yıkalım!

Yaşasın 8 Mart!

Yaşasın Kadınların Birleşik Devrim Hareketi!

6 MART 2017

KBDH- KADINLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ

( DKP-KKB,  MKP,  MLKP-KKÖ,  PAJK,  THKP-C/MLSPB )

image_pdf

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.