PKK: Kasım Engin (İsmail Nazlıkul) yoldaş şehit düştü

0 1.042
image_pdf

PKK Yürütme Komitesi açıklamasında “Kasım yoldaşın Nurhaklarda, Engizeklerde, Binboğalarda yoldaşlarıyla geliştirdiği mücadele, Güneybatı sahasının bir gerilla mevzisine dönüşmesinin temeli olmuş ve bugüne kadar bir destan olarak anlatıla gelmiştir.” ifadelerine yer verildi.

  • PKK YÜRÜTME KOMİTESİ AÇIKLAMASI

“Partimizin çok değerli Militanı, Komutanı, Yöneticisi, PKK Merkez Komite üyemiz Kasım ENGİN (İsmail Nazlıkul) yoldaş, 27 Mayıs günü faşist Türk devletinin Medya Savunma alanlarından Bradost alanına yönelik yaptığı hava saldırısında şehit düşmüştür. Bu vesileyle başta Kasım arkadaşın kıymetli ailesi olmak üzere, tüm parti yapımıza, yurtsever Kürdistan halkına baş sağlığı diliyoruz. Önder APO çizgisinde, mücadeleyi zafere taşıma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Şehitler partisi olarak ifadeye kavuşan partimiz PKK, Haki Karer ile başlayan ve on binleri bulan şehitler gerçeğinden nasıl ki büyüyerek çıktıysa, Kasım yoldaşın şehadetinden de daha fazla büyüyerek, daha fazla güçlenerek çıkacak, halkımızın özgürlük davasını nihayete erdirecektir. Yitirdiğimiz her bir can düşmana olan kin ve öfkemizi katlayacak, direniş ve mücadeledeki ısrarımızı derinleştirecek, Özgür Kürdistan Kasım yoldaşın ardılları tarafından yaratılacaktır.

GENÇ YAŞTA PKK İLE TANIŞTI, 1989 YILINDA SAFLARA KATILDI

Nazlıkul ailesinin kuruluş aşamasında partiyle buluşması, yakın çevreden şehitlerin olması ve sürgünde olmanın yarattığı ülke özlemiyle genç yaşlarda PKK ile tanışan Kasım yoldaş; 1985 yılından itibaren sorumluluk alarak yurtseverlik görevlerini yürütmeye başlamış, 1989 yılında profesyonel devrimci olarak PKK saflarına katılmıştır. Avrupa sahasında Gençlik, Kültür-Sanat, Diplomasi ve Halk çalışmalarında yer almıştır. Kasım yoldaş, kısa zamanda onu tanıyan herkesin sevgisini kazanmış ve aranan bir arkadaş olmayı başarmıştır. 1990 yılında Kürdistan halk gerçekliği ile bütünleşme amacıyla, Önder APO’nun bulunduğu Ortadoğu sahasına geçmek için ısrar etmiş ve ısrarında başarılı olmuştur.

1990 yılında Mahsum Korkmaz Akademisinin bulunduğu Lübnan alanına bir grup yoldaşıyla birlikte geçmiştir. Kasım yoldaş katıldığı eğitim devresinde Önder APO’yu yakından tanımış, Kürdistan halk gerçekliğini bilince çıkarmış ve Güneybatı Eyaletine ilk gerilla deneyimini yaşamak üzere gönderilmiştir. Küçük yaşta ülkeden kopan Kasım yoldaşın yıllar sonra bir gerilla komutanı olarak kendi büyüdüğü yörede olması, hem kendisini etkilemiş hem de şahsında yöre insanının PKK’yi tanımasını sağlamış, PKK ile Kürt halkı arasında kopmaz bağların gelişmesini vesile olmuştur. Kasım yoldaşın Nurhaklarda, Engizeklerde, Binboğalarda yoldaşlarıyla geliştirdiği mücadele, Güneybatı sahasının bir gerilla mevzisine dönüşmesinin temeli olmuş ve bugüne kadar bir destan olarak anlatıla gelmiştir.

KASIM YOLDAŞ HER KOŞULDA BAŞARIYA ODAKLANDI, HİÇBİR ENGEL TANIMADI

1994 yılında bir daha Önderlik sahasına giden Kasım yoldaş burada bir devre eğitim gördükten sonra, bu defa Kürdistan’ın kalbi Botan’a yürümüştür. Uzun yıllar burada komuta düzeyinde faaliyetlere katılmış, düşmana kahredici darbeler vurmuş, Besê Anuşların, Mustafa Yöndemlerin mirasını canlı tutmanın büyük militanı olmuş, yine Engin Sincerlerin ve Nucanların yoldaşlığının derinliğiyle kendini yaratmış, önemli pratikler ardından Başur Kürdistan’a geçmiştir. Başûrê Kurdistan’ın Behdinan, Bradost ve Kandil alanlarında faaliyet yürüten Kasım yoldaş, uzun bir süre HPG-BİM sorumluluğu yapmıştır. Bu dönemde Kürdistan Özgürlük Gerillasının ülkede ve dünyada etkili propagandasını yaparak tüm dünyanın partimizi ve gerilla hareketimizi doğru tanımasında büyük emeğin sahibi olmuş ve büyük sonuçlar almıştır. PKK Şehit Aileleriyle Dayanışma Komitesi çalışmalarında yer alan Kasım yoldaş, her zaman ve her koşulda başarıya odaklanmış, hiçbir engele takılmamayı temel ilke edinmiştir. Yarattığı çalışma disiplini ve tarzıyla, PKK’nin şehit çizgisini ölümsüzleştirmenin ve tüm parti yapısında bu bilinci oluşturmanın öncülüğünü yapmıştır.

ÖNDER APO ÇİZGİSİNDEKİ ÖZGÜR YAŞAMIN YAZILMASINA BÜYÜK ÖNEM VERDİ

Kasım yoldaş uzun yıllar Kürdistan dağlarında gerillacılık yapmakla birlikte, parti içinde en fazla faaliyet yürüttüğü alanlardan biri de, kuşkusuz Önder Apo’nun paradigmasını, Önder Apo’nun felsefesini başta parti kadroları olmak üzere tüm topluma yaymak, anlatmak ve kavratmak temelinde örgütlenen ideolojik çalışmalar olmuştur. Başta Eğitim çalışmaları olmak üzere, Basın yayın, Akademi ve diğer tüm çalışma alanlarında yoğun emek veren, ürün yaratan, durup dinlenmek bilmez bir çaba sergilemiştir. Kasım yoldaş, tüm birikimini partiden aldığını söyleyerek, her daim yoldaşlarıyla paylaşmayı esas almıştır. Her zaman parti kadrosunun ideolojik öncülüğüne vurgu yapmış ve bu ilkeyi pratikleştirmiştir. İyi bir araştırmacı, incelemeci ve uygulayıcı olan Kasım yoldaş, PKK’nin Kürt ve Kürdistan tarihini yeniden yazma, özgür ve eşit bir gelecek yaratma perspektifini kendisine rehber edinerek, bu amaçla Kürdün ve genel olarak Kürdistan’ın Özgürlükçü tarihinin yazımında büyük katkılar sunmuştur. Tarih okumalarını yaşamının tamamına yedirmiş, her anını Apocu tarih felsefesiyle örmüş, Kürdistan tarihini bilince çıkarmak ve doğru yorumlamanın amansız çabasını vermiştir. Bu konuda verdiği sayısız dersler yanında hazırladığı ‘Tarih Şimdidir-Dîrok Niha ye’ kitabı da bize bıraktığı en değerli mirastır. Almanca ve Türkçe gibi farklı dilleri anadili kadar iyi kullansa da, ilkesel bir yaklaşım olarak, soykırım karşısında sürekli bir tavır sahibi olmuş, her zaman ve her koşulda Kürtçe konuşmayı esas almış, hiçbir surette bu tutumundan geri adım atmamış, taviz vermemiştir. Ajitasyon ve propaganda çalışmalarına özel önem veren Kasım yoldaş, Özgürlük hareketinin mücadele felsefesinin toplumun geniş kesimlerine ulaşması için sistemli bir çabanın içine girmiştir. Partimizin tarihinin, ideolojisinin, edebiyatının, şehitlerinin ve bir bütün olarak Önder Apo çizgisindeki özgür yaşamın yazılması çalışmalarına büyük önem vermiş, çeşitli konularda sayısız broşürün, makale, deneme ve araştırma yazılarının hazırlanmasında emek sahibi olmuştur.

ÖNDERLİĞİN ‘HAKİKAT BİR BÜTÜNDÜR’ PERSPEKTİFİNİ ESAS ALMIŞTIR

35 yılı aşan mücadelesinde, Önder APO’nun gerçek bir militanı olmak için gece gündüz çalışan, Önderlik paradigması doğrultusunda kendisini eğitip hep daha iyi, daha güzel yapma uğraşı içinde olan Kasım Yoldaş, PKK’ye katılımın Önderliğe katılım olduğunu, bunun da Önder APO’nun düşüncelerine katılmak, bu düşüncelerle bir olmak ve bu düşünceleri birebir uygulamaktan geçtiğinin bilinciyle yaşamının her anında Önderliğin ‘Hakikat bir Bütündür’ perspektifini esas almıştır.

Bitmek bilmez bir enerji ile yaşama katılan, Önderliğin çalışma temposunu kendisine örnek alan ve uygulamanın sınırsız çabasını sergileyen, her parti militanının kendisine bunu esas alması gerektiğine inanan ve yoldaşlarına bunun eğitimini veren Kasım yoldaş, sözün gerçek manasıyla sürekli çalışan, sürekli üreten bir kişiliğe sahipti. Tek bir anını dahi özgür varolmanın eylemine dönüştürmeden yaşamadı. Kendi sorumluluğunu üstlendiği işlerin yanında, yoldaşlarının işlerini de sırtlamaktan çekinmedi. Hangi arkadaşı hangi durumda olursa olsun ihtiyaç duyduğunda yardımına koştu, moral verdi, destek oldu ve yoldaş oldu. Parti görevi söz konusu olduğunda herkesten önce kendisi koştu. En kritik, en tehlikeli, en zor, en emek gerektiren işlere yöneldi. Her zaman zorlukları tüm yoldaşlarından önce omuzlamayı esas aldı. Kasım yoldaş, mücadele tarihi boyunca her zaman iyi bir parti militanı, iyi bir komutan olmayı esas aldı, kesintisiz mücadeleye ve zafere inandı, zafer ruhuyla çalıştı, çok emek verdi, çok üretti ve Önderliği en çok pratikleştirerek yaşamsallaştıran öncü PKK militanlarından oldu.

DOĞRU MÜCADELEYİ GELİŞTİRELİM ZAFER BİZİMDİR

Kasım Yoldaş düşüncede zenginlik ve yaşamda mütevaziliğiyle öncü sosyalist kişiliğin temsili oldu. Reel sosyalizmi yakından tanıdı, çözümledi ve demokratik sosyalizmin ancak ve ancak Önder Apo çizgisinde gerçekleşeceğine inandı. Bu inançla yürüdü, bu inançla kendini özgürleştirdi ve mücadele etti. Zekası, emeği, esprili üslubu, canlılığı, yaratıcılığı, her daim moral veren yapısıyla arkadaşlar arasında hep aranan, anılan, anıları her yerde ve her durumda anlatılan, bulunduğu her ortamda pozitif bir hava yaratan Kasım yoldaş, hiçbir zaman ‘olmaz’ demedi. PKK tarihinin her anlamda en zor koşullarda ‘inşa etmenin tarihi’ olduğunu bilerek ve dile getirerek, tarihsel deneyimimizin bizim için çok zengin bir miras olduğunu bizlere anlattı. Kürdistan Özgürlük mücadelesinin zaferle taçlanacağından emin olan, bunu her fırsatta dile getiren Kasım yoldaş ‘direniş ve mücadeleden başka seçeneğimiz yoktur, düşmanlarımız en zayıf dönemindedir, yeter ki doğru mücadeleyi geliştirelim, zafer bizimdir’ diyerek soykırımcı düşman karşısında yapılması gerekeni de özetlemiştir.

Gençlik ruhunun dinamizmini son anına kadar yaşayan ve yaşatan Kasım yoldaş, Önderlik paradigması temelinde kadın özgürlük çizgisinde kendisini yeniden yaratmış ve kadınla yoldaş olmanın büyük çabasını veren öncülerimizden olmuştur. Kürt kadınının direnişine, özgürlükte ısrarına tanıklık etmenin büyük gururunu yaşadığı gibi, öncü kadın komutanlarımızın izinde yürümenin özgür eş yaşamı inşanın en temel adımı olduğunun bilinciyle yaşamıştır. Gittiği her alanda, bulunduğu her çalışmada kadınla özgürlük ilkeleri temelinde bir yoldaşlığı esas almış, kadın iradesinin erkeği özgürleştirmesine olan güveniyle katılmış ve erkek yoldaşlarına örnek olmuştur.

ÖNDER APO ÇİZGİSİNDE ZAFERİ KESİNLEŞTİRMENİN VESİLESİ OLACAKTIR

Partimiz PKK, şehitlere bağlılığın, onların ömürlerini adadıkları amaçları gerçekleştirmek olduğunun bilincindedir. Bu anlamıyla şehitler ordumuzun öncü komutanı olarak Önderlik çizgisinde zafere ulaşmanın en büyük adımlarını atan Kasım yoldaş, mücadelemizin her anında-her yerde yaşayacak ve Önder APO çizgisinde zaferi kesinleştirmemizin vesilesi olacaktır.

Kasım yoldaş şahsında tüm şehitlerimize, onların yarattığı direniş değerlerini büyütme ve zaferi kesinleştirme  sözümüzü bir kez daha veriyoruz. faşist rejimin sömürgeci, soykırımcı siyaseti halkımız ve hareketimiz karşısında yenilmeye mahkûmdur. Soykırımcı faşist Türk devleti karşısında mücadeleyi yükseltmek, direnişi büyütmek, topyekün direnişe geçerek tüm toplum olarak düşmanı reddetmek, ancak ve ancak PKK saflarını büyüterek faşizmi yıkmakla mümkündür. Bu, öncü gerilla komutanımız ve mücadele yoldaşımız Kasım yoldaşın bize emridir.

Faşist rejim PKK’nin kesintisiz mücadelesinde ve devrimci halk savaşı stratejisinde kendi sonunu görmektedir. Bundan dolayı Medya Savunma Alanlarına yönelik vahşi saldırılar gerçekleştirmektedir. Bu saldırılar karşısında Kürdistan gençliği, kadınları, bir bütün Kürt halkı PKK saflarını büyütüyor, daha da büyütecektir. Faşizm yıkılana ve özgürlük hareketimizin zaferi kesinleşene kadar mücadelemiz büyüyerek sürecektir. Önder APO’nun fedai ordusu, yurtsever Kürdistan halkı ve dostları topyekün direnerek soykırımcı faşist Türk devletine hakettiği cevabı verecektir.

Kürdistan halkı çok değerli bir üyesini şehit vermiştir. Biliyoruz ki Kürdistan gençliği nasıl Engin Sincerlerin şehadetini Erdallar ordusu olup cevapladıysa, Kasım Enginlerin şehadetini de aynı ruhla ve coşkuyla cevaplayacak ve soykırımcı Türk devletini bu saldırıdan dolayı pişman edecektir.

Bu vesileyle bir kez daha değerli Nazlıkul ailesine, Kürdistan halkına ve direnen özgürlükçü insanlığa başsağlığı diliyoruz. Tüm Kürdistan ve Türkiye’yi, tüm dağları, şehirleri, sokakları, fabrikaları ve düşmanın olduğu her karış toprağı, Kasım yoldaş başta olmak üzere tüm şehitlerimizin intikamını almanın sahası haline getireceğimizin sözünü veriyoruz.”

image_pdf

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.