THKP-C/MLSPB MK: KATİL ABD DONBASS’TAN DEFOL!

0 915
image_pdf

2. Paylaşım savaşı sonrası Sovyetler Birliğine ve sosyalist blok’a karşı kapitalist-emperyalist blok’un jandarmalığını üstlenen ABD, sosyalizme karşı ideolojik ve askeri saldırı örgütü NATO’yu kurdu. ABD’nin başını çektiği NATO onlarca ülkede Katliamlar, darbeler ve işgaller gerçekleştirdi.

Harry Truman, 1946’da “Amerikan sistemi bir dünya sistemi olmadan yaşayamaz” diyordu. Böylece “Yeni-Sömürgecilik çağını” başlatan ve ekonomisini tümüyle militarist bir temele oturtan Amerikan sistemi başka ülkelere saldırmadan, işgal etmeden ve sömürmeden ayakta kalamazdı.

Amerikan emperyalizmi 2. Paylaşım savaşından sonra onlarca ülkede milyonlarca insanı katletti. ABD başkanı kendi adını verdiği “Truman doktirini” adı altında Sosyalist Blok’a ve Sovyetler Birliğine karşı ideolojik, politik ve askeri bir saldırı kampanyası başlattı. Ülkemiz Türkiye’yi işbirlikçi kuklaları vasıtasıyla kendisine bağımlı yeni-sömürge ülke haline getirdi.

Ukrayna 1990 sonrası Sovyetlerin dağılması ile Anglo-Sakson ittifak ve Batı emperyalizmi tarafından yeni-sömürgeleştirildi. BATI ve ABD, Mayıs 2014’te Sovyetler Birliği döneminden kalan birikimi tamamen yok  etmek ve yağmalamak için Donbass’a dönük bir saldırı başlattı. Emperyalizmin  işbirlikçisi Ukrayna Oligarkları “Egit-donat projesi” kapsamında muhtemel bir halk direnişine karşı Neo-Nazi paramiliter çeteleri silahlandırarak kontrgerilla savaş eğitimi vermeye başladı. 2 Mayıs 2014’te Odessa’da onlarca işçi emperyalizmin örgütlediği neo-nazi, paramiliter faşist çeteler tarafından katledildi.

Donetsk ve Lugansk’ta halk silahlanarak emperyalizmin işbirlikçisi Ukrayna faşist yönetimine karşı devrimci bir halk savaşı başlattı. Çıkarları gereği Rusya’nında destek verdiği Donetsk ve Lugansk özerk Halk Cumhuriyetleri böylece kuruldu.

Donetsk ve Lugansk’da ilan edilen halk cumhuriyetleri ile emperyalizmin işbirlikçisi Ukrayna faşist yönetiminin ve Oligarklarının planları altüst olmuştur. Donbass’a  saldıran ve savaşı başlatan ABD ve NATO’dur.

Sol, Sosyalist ve Komünistlik adı altında Rusya’yı gerekçe göstererek tarafsızlık çağrıları yapan oportünist tutumlar mahkum edilmelidir. Partimiz THKP-C/MLSPB’nin safı anti-emperyalist mücadele cephesinde direnen, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin meşru ve haklı savaşının cephesidir. Saldıran ve haksız savaşı başlatan dünya halklarının baş düşmanı ABD ve NATO’dur.

Biz, THKP-C/MLSPB, olarak; Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfını, emekçi halklarını, Donetsk ve Lugansk’ta halk cumhuriyetlerinin haklı ve meşru savaşını tereddütsüz sahiplenmeye anti-emperyalist mücadele cephesinde safları sıklaştırmaya çağırıyoruz.

KATİL ABD DONBASS’TAN DEFOL!

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ

THKP-C/MLSPB

Merkez Komite

25 /02/2022

image_pdf

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.