TKEP-L: HBDH DEVRİMDE ZAFERİN MÜJDESİ

0 464
image_pdf
HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ DEVRİMDE ZAFERİN MÜJDESİ, TKEP-LENİNİST

Kuruluşunu ilan eden Halkların Birleşik Devrim Hareketi, Türkiye ve Kürdistan birleşik devriminin temel eksiğini gidereceği umudunu şimdiden veriyor.

Nedir bu temel eksiklik?

Önce şu somut gerçeğin altı çizilmeli: Türkiye ve Kürdistan’da bir devrim yaşanıyor. Devrim, doğal olarak tek bir hamle, tek bir kalkışma biöiminde değil, biz dizi patlamalar, ard arda gelen bir dizi çatışmalar, ayaklanmalari isyanlar biçiminde gelişiyor.

Uzun bir zamandır objektif ve subjektif koşullarını olgunlaştıran birleşik devrim Haziran Halk Ayaklanması ve 6-8 Ekim Serhıldanıyla birlikte somut biçimler almaya başladı.

Ne var ki, her iki ayaklanmada devrimin en zayıf noktası da ortaya çıktı: Devrimin bir yönetim merkezi, bir karargahı, ayaklanan kitleleri politik iktidarın fethine yönlendirecek, kitleler tarafından otoritesi kabul edilmiş merkezi bir organı yoktu.

Eğer bir ülkede devrim pratik, somut biçimler almaya başlamışsa burjuva iktidarın dayandığı devlet ve ekonomik güçle birlikte yıkılması; politik iktidarın ele geçirilerek devrimci bir iktidarın kurulması birinci, temel ve ertelenemez bir görev haline gelir.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, eskilerin deyimiyle, adıyla müsemma, bir “Devrim Hareketi”dir. Yani, düzenin söküğünü, yırtığını yamayan; adalet, eşitlik, hak-hukuk peşinde koşan, böylece sorunun etrafında dolanıp duran reformist bir hareket değil, düzeni, sistemi bütün dayanaklarıyla yıkmayı amaçlayan, bunu birinci hedefi ve kuruluş amacı olarak kabul eden bir harekettir.

Evet, “devrim” öncelikle bir yıkma hareketidir. Ama aynı zamanda birlikte bir kurma hareketidir de.. Eskiyi yıkan, burjuva egemenliği deviren bir hareket yıkılanın yerine emekçi halkların kanları ve canlarıyla koruyacakları bir iktidar koymak zorundadır. Bu, bir devrimci halk iktidarıdır; bir devrimci hükümettir. Bu olmadan, devrimci bir iktidar kurulmadan devrimin gerçek bir zaferinden söz edilemez.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, Haziran Halk Ayaklanmasının, 6-8 Ekim Serhıldanının ve bu gün sürmekte olan silahlı ayaklanmanın ortaya çıkardığı devrimin temel ihtiyacını karşılayacak, yani kitleleri mevcut iktidarı yıkmaya yönlendirecek ve devrimci iktidarın inşasında temel rol oynayacak bir merkez görevini yerine getirecek; getirmek zorunda olan bir odaktır.

Sermaye sınıfı sözcülerinin kuruluşunu ilan eder etmez HBDH‘ne saldırmaları hareketin kendisinde bu potansiyeli görmeleri nedeniyledir. Sermaye sınıfı ve sözcülerinin asıl korkusu, politik iktidarı doğrudan hedefleyen ve devrimci iktidar amacını güncel mücadelenin merkezine koymuş bir güç odağının ortaya çıkmasıydı.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, böyle bir odağın oluşumuna doğru ilk ve güçlü bir adım oldu. Yani sermaye sınıfı ve sözcülerinin korkularını gerçeğe dönüştürecek bir adım. HBDH, bu adımın arkasını getirmeli ve getirecektir de.

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur. Bu sorunu ele almayan, buna ilişkin çözümünü ortaya koymayan bir hareketin zafer elde etme şansı yoktur. “Şimdi Devrim Zamanı!” Öyleyse, iktidar sorununu ele almanın ve çözümü Türkiye ve Kürdistan halklarına açıklamanın tam sırası.

İktidar sorunun ele alınması demek, yıkılması düşünülen iktidarın yerine nasıl bir iktidarın kurulacağını, kurulacak iktidarın temel politik ve ekonomik tedbirlerinin neler olacağını kısa, öz, net ve herkes tarafından anlaşılabilir biçimde açıklamaktır.

HBDH, iki ülke devriminin “birleşik” karakterde olacağını adıyla ortaya koymuş ve bu konudaki her türlü tartışma ve yoruma son vermiştir.

Sermaye sınıfı ve faşist devlet, bu güne kadar, iki ülkedeki devrimlerden biri öne çıkarken diğerinin geri kalmasından yararlanmış ve çıkış yolu bularak günü kurtarmaya çalışmıştır. HBDH, halkların mücadele birliğini sağlayarak sermaye sınıfı ve faşist devletin bu çıkış yolunu da kapatacaktır.

HBDH‘ne dair eksikliklerden, hata ve yanlışlardan söz edilebilir. Ama şunu da unutmuyoruz: Hiçbir başlangıç mükemmel olmaz. Ve HBDH henüz yolun başındadır. Önemli olan doru rotanın tutturulmuş olmasıdır.

Ve bu, yapılmıştır.

25 NİSAN 2016

TKEP-Leninist

image_pdf

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.