Aylık Arşivler

Şubat 2022

Holodomor

Batının propaganda makinasının ortaya çıkışı, 1917'de devrimci dönemin başlarına kadar gitmektedir. 1932-1933 yılları ile ilgili holodomor (açlıktan kırılma)…